Äldre nummer av IMs tidskrift

Tema – I skuggan av pandemin

Efter ett och ett halvt år har pandemin fortfarande stora delar av världen i sitt grepp. I virusets spår ökar fattigdomen och utanförskapet, framför allt hos grupper som redan innan pandemin levde i utsatta situationer. I det här numret av Medmänsklighet vänder vi blicken mot omvärlden och tittar på vad som sker i skuggan av…

Tema – Kraften som bygger IM

Ända sedan den då 27-åriga Britta Holmström grundade IM 1938 har organisationen drivits och formats av engagerade eldsjälar i form av volontärer, medlemmar och medarbetare. I det här numret berättar vi om det starka engagemang som finns i Sverige och om IMs verksamhet i vårt land.

Tema – Ett år med pandemi

Det finns ett före och ett efter. För 2020 utmanade oss alla, men det gav oss också nyttiga erfarenheter att ta med in i framtiden. I det här numret som är IMs verksamhetsberättelse kan du läsa om hur IM lyckades ställa om arbetet utifrån helt nya förutsättningar – utan att göra avkall på strategi och…

Tema – Organisering

Det finns en inneboende kraft i varje människa. Men det krävs att många människor förenar sina krafter för att skapa hållbar, långsiktig förändring och demokratiska samhällen. I det här temanumret berättar vi mer om arbetet mot fattigdom och utanförskap som IM bedriver tillsammans med civilsamhällesorganisationer världen över.

Tema – Humanium Metal

IM grundades 1938 och har arbetat för medmänsklighet på olika sätt sedan dess. Avståndstagande från våld och krig har alltid funnits med som en grundtanke. Idag är Humanium Metal och kampen mot vapenvåld en del av IMs arbete. Vi är stolta över hur vårt initiativ har utvecklats till en rörelse som på olika konkreta sätt…

TEMA – IM och den globala krisen

Under våren och sommaren har coronapandemin svept över världen och förändrat förutsättningarna för vårt och våra samarbetspartners arbete. Nedstängning av länder och begränsade möjligheter att träffas kunde ha blivit stora hinder men istället har medarbetare och volontärer hittat kreativa lösningar och många verksamheter har flyttat in i digitala kanaler. Under krisen har vi också bidragit…

TEMA – Fredliga och demokratiska samhällen

Just nu är det kanske viktigare än någonsin att samarbeta över alla gränser för att förebygga konflikter och värna demokratin i världen. På temasidorna belyser vi på olika sätt IMs arbete för fredliga och demokratiska samhällen världen över.

TEMA – Minskad ojämlikhet

I FNs Globala mål nummer 10 står det att ”minskad ojämlikhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle.” Här i Sverige ser vi hur många blir ojämlikt behandlade på grund av ursprung och hudfärg. Som tema i det här numret av Medmänsklighet vill vi därför lyfta just detta – hur IM arbetar med antirasism och…

TEMA – En hållbar jul för alla

Klimatförändringarna i världen drabbar ofta de som orsakar dem minst. Det var natt när katastrofen inträffade i byn Kopa i Zimbabwe. Cyklonen Idai tog med sig tioårige Brains pappa och två av hans syskon. Själv överlevde han mirakulöst genom att klamra sig fast vid sin brors arm. IMs Erik Törner har träffat honom och andra…

TEMA – Jämställdhet

Kvinnor och män i Swaziland i södra Afrika kämpar mot patriarkala och sexistiska strukturer och hisnande ojämlikhet. IM stödjer sedan 2019 partnerorganisationer i landet. I det som kallas Afrikas sista absoluta kungadöme lever den rojalistiska familjen lyxigt jetsetliv och motarbetar demokratisk organisering. Vid en årlig festival, Umhlanga, tvingas unga flickor dansa halvnakna för kungen så…