Äldre nummer av IMs tidskrift

Tillsammans är vi starkare

Det här är numret av Medmänsklighet innehåller IM:s verksamhetsberättelse för 2021. Här kan du läsa om vilka förändringar vårt arbete bidrog till under förra året, runt om i världen. Inget av det som vi har åstadkommit hade varit möjligt utan våra givare, medlemmar, volontärer, samarbetspartners och medarbetare. Ett varmt tack till alla som på olika…

I skuggan av Putin

I det här numret av Medmänsklighet kan du läsa om de faktorer som är så viktiga i arbetet för en mer demokratisk och rättvis värld: organisering, mobilisering och ett starkt civilsamhälle. Vi utgår från IM:s verksamhet i östra Europa där människor lever i skuggan av Putins makt och kämpar för öppna samhällen där de mänskliga…

Tema – En trygg framtid

Vi vet att kvinnans roll är avgörande för att familjer och hela samhällen ska kunna lyftas ur fattigdom. Genom att stärka flickors och kvinnors rättigheter och möjligheter att skapa sig en trygg framtid läggs därför grunden för en mer rättvis och jämställd värld. Det här numret av Medmänsklighet handlar om flickors och kvinnors rättigheter –…

Tema – I skuggan av pandemin

Efter ett och ett halvt år har pandemin fortfarande stora delar av världen i sitt grepp. I virusets spår ökar fattigdomen och utanförskapet, framför allt hos grupper som redan innan pandemin levde i utsatta situationer. I det här numret av Medmänsklighet vänder vi blicken mot omvärlden och tittar på vad som sker i skuggan av…

Tema – Kraften som bygger IM

Ända sedan den då 27-åriga Britta Holmström grundade IM 1938 har organisationen drivits och formats av engagerade eldsjälar i form av volontärer, medlemmar och medarbetare. I det här numret berättar vi om det starka engagemang som finns i Sverige och om IMs verksamhet i vårt land.

Tema – Ett år med pandemi

Det finns ett före och ett efter. För 2020 utmanade oss alla, men det gav oss också nyttiga erfarenheter att ta med in i framtiden. I det här numret som är IMs verksamhetsberättelse kan du läsa om hur IM lyckades ställa om arbetet utifrån helt nya förutsättningar – utan att göra avkall på strategi och…

Tema – Organisering

Det finns en inneboende kraft i varje människa. Men det krävs att många människor förenar sina krafter för att skapa hållbar, långsiktig förändring och demokratiska samhällen. I det här temanumret berättar vi mer om arbetet mot fattigdom och utanförskap som IM bedriver tillsammans med civilsamhällesorganisationer världen över.

Tema – Humanium Metal

IM grundades 1938 och har arbetat för medmänsklighet på olika sätt sedan dess. Avståndstagande från våld och krig har alltid funnits med som en grundtanke. Idag är Humanium Metal och kampen mot vapenvåld en del av IMs arbete. Vi är stolta över hur vårt initiativ har utvecklats till en rörelse som på olika konkreta sätt…

TEMA – IM och den globala krisen

Under våren och sommaren har coronapandemin svept över världen och förändrat förutsättningarna för vårt och våra samarbetspartners arbete. Nedstängning av länder och begränsade möjligheter att träffas kunde ha blivit stora hinder men istället har medarbetare och volontärer hittat kreativa lösningar och många verksamheter har flyttat in i digitala kanaler. Under krisen har vi också bidragit…

TEMA – Fredliga och demokratiska samhällen

Just nu är det kanske viktigare än någonsin att samarbeta över alla gränser för att förebygga konflikter och värna demokratin i världen. På temasidorna belyser vi på olika sätt IMs arbete för fredliga och demokratiska samhällen världen över.

TEMA – Minskad ojämlikhet

I FNs Globala mål nummer 10 står det att ”minskad ojämlikhet är en förutsättning för ett hållbart samhälle.” Här i Sverige ser vi hur många blir ojämlikt behandlade på grund av ursprung och hudfärg. Som tema i det här numret av Medmänsklighet vill vi därför lyfta just detta – hur IM arbetar med antirasism och…