Innan du ansöker

Innan du skickar in din ansökan är det viktigt att du läser igenom informationen på denna sida.

När du läst igenom informationen på sidorna Utlandspraktik, Krav och profil och Praktikplaceringar så är du redo att söka. Ansökan består av ett frågeformulär som du besvarar på engelska som fokuserar på din kompetens, erfarenhet och dina intressen.

Du ansöker till praktikprogrammet i stort utifrån de temaområden som finns, vi matchar sedan din ansökan med den placering du passar bäst för utifrån din personlighet, kompetens, erfarenhet och dina intressen.

Vår ansökningspolicy – utan diskriminering från annons till intervju!

Din ansökan anonymiseras när du väl skickat in den. Först när vi tittat på ansökningarna plockar vi fram namn och kontaktuppgifter för att kalla till rekryteringsdagar.

En kravprofil för utlandspraktikprogrammet har tagits fram vilken styr hela den icke-diskriminerande rekryteringsprocessen från annons till intervju. Detta betyder till exempel att vi är tydliga i vilken typ av profil vi söker, generellt men också för respektive placering och att vi sedan genom alla rekryteringssteg använder oss av kravprofilen för att välja ut rätt kandidat.

Vi ser fram emot att få din ansökan!