Krav och profil utlandspraktik

Här kan du läsa om vad som krävs av dig för att bli utlandspraktikant hos IM.

Glöm inte inte att läsa informationen på startsidan Utlandspraktik och informationen under Praktikplaceringar först!

Allmänna krav

 • Du fyller minst 20 år det år som du påbörjar din praktikperiod. Inga undantag för ålderskriteriet görs.
 • Du har inte tidigare deltagit i praktikantprogrammet genom någon annan organisation (finansierat via UHR).
 • Du är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. För nordiska medborgare gäller att du ska ha varit folkbokförd i Sverige i minst ett år vid avresan.
 • Du har inte tidigare varit anställd hos IM (vissa undantag kan göras).
 • Om du blir antagen ser vi gärna att du blir medlem i IM. Du får gärna bli medlem redan nu, det kostar 100 kronor per år. Bli medlem här!

Personlighet

 • Kreativ och lösningsorienterad, ser behov och tar egna initiativ
 • Nyfiken och öppensinnad med vilja att lära
 • Tålamod och flexibilitet, hanterar olika situationer med ett öppet sinne
 • God social och kommunikativ förmåga
 • Förmåga att arbeta självständigt och i team, med ibland begränsade resurser till hands

Profil

 • Kunskap, utbildning eller starkt intresse för utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och andra relaterade områden, samt relevant kunskap och erfarenhet för den praktikplats du söker.
 • Kunskap (eller förmåga att tillgodose dig själv kunskap) om regionen du åker till och förståelse för lokala organisationers miljö och arbete på gräsrotsnivå.
 • Har goda kunskaper i engelska. För sökande till Guatemala krävs goda kunskaper i spanska.
 • Erfarenhet av ideellt engagemang.
 • Erfarenhet av att bo utomlands och/eller god kulturförståelse.
 • Erfarenhet och öppenhet inför att leva i, anpassa sig till och hantera annorlunda och utsatta miljöer och situationer.

Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet!

Vidare till ansökan >>