IM ger varje år unga människor mellan 20-30 år möjligheten att åka på utlandspraktik för att lära sig hur utvecklingssamarbete går till i praktiken.

Praktiken sker under fyra månader runt om i några av de länder där IM arbetar med lokala partnerorganisationer. Hösten 2019 har vi placeringar i El Salvador, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Indien och Nepal. Du som praktikant kommer få ökad kunskap om och ett fördjupat engagemang för globala utvecklingsfrågor och internationellt utvecklingssamarbete.

Utlandspraktik 2020

Till hösten 2020 har du möjlighet att åka på utlandspraktik med IM. Utresa sker aug/sep 2020. Ansökan öppnas i februari 2020. Prenumerera på IMs nyhetsbrev till intresserade av UP 2020 så missar du inget.

Prenumerera

 

Om IMs utlandspraktikprogram

Utlandspraktikens syfte och mål
 • Ökad kunskap och förståelse för globala frågor och utvecklingssamarbete i praktiken, på en lokal nivå
 • Nya erfarenheter och verktyg från en global kontext som ger dig en skjuts in i arbetslivet
 • Medverka till att öka kunskapen om globala frågor och utvecklingssamarbete i Sverige
Detta ingår i praktikuppdraget
 • Fem dagars utbildning på huvudkontoret i Lund innan utresa (augusti)
 • Fyra månaders praktik hos en av IMs partnerorganisationer i utlandet (augusti-december)
 • Utbildning efter hemkomst på huvudkontoret i Lund (januari)
 • Informationsuppdrag under våren 2020 (januari-juni)
Så här fungerar praktiken

Du som praktikant kommer att göra din praktik hos en av IMs lokala partnerorganisationer varav många finns i landsbygdsområden, medan andra finns i större samhällen eller städer.

Organisationerna ser väldigt olika ut och förutsättningarna är därmed också olika; ibland jobbar du mer självständigt, ibland tillsammans med ett team, periodvis är det fokus på att observera och lära för att sedan kunna bidra och ta ansvar.

Läs mer
Villkor för praktiken

Våra utlandspraktikplatser är helt finansierade av UHR, Universitets- och högskolerådet. Det innebär att vi står för resa, kost, logi och omkostnader i samband med praktiken och de enda kostnader praktikanten står för är sina egna fickpengar och eventuella egna utlägg.

Vi skriver avtal med varje praktikant som blir antagen till praktikprogrammet där villkor, rättigheter och skyldigheter framgår.

Som praktikant måste du, precis som IMs anställda och volontärer, förhålla dig till och följa IMs policys, riktlinjer och ställa dig bakom våra värderingar. Mer information om detta får du längre fram i rekryteringsprocessen.

Kontaktpersoner
Ronja Bäckström - Koordinator Internship Program
Ronja Bäckström
Koordinator Internship Program
Sophia Djane
Sophia Djane
Projektledare Antirasism/Koordinator Internship Program (föräldraledig)

Frågor och Svar om utlandspraktik

Visa alla frågor och svar Dölj alla frågor & svar
 • Hur söker jag utlandspraktik?

  Du söker via ett formulär här på webbsidan. Observera att  formuläret bara är aktivt under ansökningsperioden. Finns här inget formulär söker vi inga utlandspraktikanter för tillfället. Vi tar inte emot intresseanmälningar eller ansökningar när det inte finns lediga praktikuppdrag.

 • Vad kostar det att göra utlandspraktik hos IM?

  Våra utlandspraktikplatser är helt finansierade av UHR, Universitets- och högskolerådet. Det innebär att de enda kostnader praktikanten står för är sina egna fickpengar och eventuella egna utlägg för tiden under placeringen.

 • Hur förbereds utlandspraktikanterna?

  För alla praktikanter anordnas fem obligatoriska utbildningsdagar innan avresan. Dessutom rekommenderar vi att praktikanterna åker på SPFs utresekurs i Härnösand. Under IMs utbildningsdagar får du mycket information samt tillfälle att prata med praktikanterna som tidigare varit på den plats dit du ska åka. Det vi går igenom under utbildningen är bl.a.:

  • Information om IM
  • Information om IMs internationella arbete
  • Diskussioner om praktikantrollen
  • Praktisk information och säkerhet
  • Kommunikation, text och bild
  • Tips och idéer inför informationsuppdraget
  Vi förutsätter att du på egen hand läser på om landet du ska till före avresan.

 • Hur långa är utlandspraktikuppdragen?

  Praktikantprogrammet omfattar ca fem månader, vilket inkluderar förberedande utbildning, praktiktiden i utlandet, och utbildning och informationsuppdrag efter utlandsperioden. Samtliga moment är obligatoriska.

  • Fem dagars utbildning på huvudkontoret i Lund innan utresa (aug)
  • Fyra månaders praktik hos en av IMs partnerorganisationer i utlandet (aug-dec)
  • Utbildning efter hemkomst på huvudkontoret i Lund (jan)
  • Informationsuppdrag under våren 2019,  (jan-juni)

 • Vilken profil letar IM efter hos en utlandspraktikant?

  Vi ser att du som söker har:

  • Kunskap, utbildning eller starkt intresse för utvecklingssamarbete, mänskliga rättigheter och andra relaterade områden, samt relevant kunskap och utbildning för den specifika praktikplats du söker.
  • Kunskap (eller förmåga att tillgodose dig själv kunskap) om regionen du söker till och förståelse för lokala organisationers miljö och arbete på gräsrotsnivå.
  • Goda kunskaper i engelska. För sökande till Centralamerika krävs goda kunskaper i spanska och för sökande till Palestina och Jordanien krävs kunskaper i arabiska. För sökande till Moldavien krävs kunskaper i rumänska.
  • Erfarenhet av ideellt engagemang.
  • Erfarenhet av att bo utomlands och/eller god kulturförståelse.
  • Erfarenhet och/eller öppenhet inför att leva i, anpassa sig till och hantera annorlunda och utsatta miljöer och situationer.
  Som praktikant har du själv stort ansvar för genomförandet av informationsarbetet och du bör vara bekväm med att tala inför grupper. Innan informationsarbetet får alla utlandspraktikanter delta i en utbildning för att förbereda sig inför att hålla föredrag.Mer information om vad som krävs för respektive praktikplats hittar du när ansökan är öppen.

 • Vem kan söka utlandspraktik hos IM?

  IMs utlandspraktikprogram är öppet för de som:

  •  Är 20-30 år (inga undantag från ålderskriteriet görs)
  • Inte har tidigare deltagit i ”praktikantprogrammet” (finansierat via UHR) genom någon annan organisation
  • Är svensk medborgare eller har permanent uppehållstillstånd i Sverige. För nordiska medborgare gäller att de ska ha varit folkbokförda i Sverige i minst ett år vid avresan.
  • Inte har tidigare varit anställd hos IM.

 • Jag är student, kan jag söka utlandspraktik ändå?

  Ja, det kan du. Sedan 2018 tar vi även emot dig som är registrerad på kurs/program på universitet/högskola under praktikperioden. Fortfarande gäller åldersspannet 20 till 30 år. Du kan alltså vara inskriven på en praktikkurs och göra praktiken med IM som en del av din praktiktermin. Du kan däremot inte göra praktiken under tiden som du skriver ex. en C- eller D-uppsats. Uppgifter från praktikkursen får inte påverka praktiktiden och praktikplatsen. IM och den mottagande organisationen i utlandet kan inte heller ändra i upplägg, tidsperiod eller innehåll för att möta diverse kriterier från universitet/högskola.

 • Jag har sökt utlandspraktik – när får jag besked?

  En tid efter sista ansökningsdag kontaktar vi de som vi vill kalla till intervjudag. Efter det räknar vi med att kunna ge slutgiltigt besked i maj. Samtliga sökande får svar ifrån oss.

 • Vad innebär utlandspraktikanternas informationsuppdrag?

  Vår erfarenhet är att informationsuppdraget är ett positivt sätt att följa upp utlandsvistelsen på. Människor du möter är intresserade och det känns meningsfullt. Att informera om människor som du mött blir ett sätt att ge något tillbaka. Informationsuppdraget innebär att varje praktikant håller ett visst antal informationsinsatser, vanligen föredrag, under vårterminen som följer efter praktikperioden. Varje praktikant har stort ansvar för bokningen och genomförandet av sina informationsinsatser och föredrag. Innan avresan bör praktikanten tänka igenom vilka målgrupper som han/hon vill rikta sig till och även fundera på vilka kontakter och nätverk som kan komma till användning. Föredragen kan man hålla på skolor, i föreningar, församlingar, på arbetsplatser, bibliotek, mm. Andra exempel på informationsinsatser är fotoutställningar, filmvisningar, medverkan i radio, artikel/reportage osv.

 • Vart kan jag åka på utlandspraktik?

  Praktiken sker i olika länder från år till år, bland annat i Guatemala, El Salvador, Moldavien, Jordanien, Palestina, Malawi, Zimbabwe, Indien och Nepal.

 • Hur påverkar säkerhetsläget i Zimbabwe IMs verksamhet?

  På grund av nuvarande situationen i Zimbabwe så är det inte säkert att vi kommer kunna erbjuda några praktikanter till våra partnerorganisationer där. Vi följer utvecklingen i landet och kommer endast rekrytera till placeringar i Zimbabwe om läget anses vara stabilt.