Vill du arbeta med mänskliga rättigheter och utveckling? I år har vi 9 placeringar inom detta område.

ASECSA – Guatemala (2 platser)

Språkkrav: Spanska och Engelska

Asociación de Servicios Communitarios de Salud, ASECSA är en organisation som driver projekt inom hälsa, däribland sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) i flera regioner i Guatemala.

Läs mer

 

ATI – Indien (2 platser)

Språkkrav: Engelska

Appropriate Technology India, ATI är en organisation som främst arbetar med social och ekonomisk inkludering genom att bevara den biologiska mångfalden. De verkar för att utveckla ett hållbart jordbruk, bevara biologisk mångfald samt stärka ekonomisk självständighet för landsbygdsbefolkningen.

Läs mer

 

CONGOMA – Malawi (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Council for NGOs in Malawi, CONGOMA är en medlemsbaserad organisation som arbetar med skydda och utöka civilsamhällets handlingsutrymme i Malawi. Organisationen verkar för att skapa en gemensam plattform för NGOs så att de kan påverka det politiska styret samt utvecklingsprocesser i landet.

Läs mer

 

FTG – Nepal (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Fair Trade Group Nepal, FTG Nepal är en sammanslutning av omkring 400 Fair Trade-organisationer i Nepal och en medlem i World Fair Trade Organisation (WFTO). FTG arbetar för att främja landets marginaliserade producenters socio-ekonomiska status genom påverkansarbete, kapacitetsutveckling, forskning och samarbeten.

Läs mer

 

IM Regionkontor Centralamerika – Guatemala (1 plats)

Språkkrav: Spanska och Engelska

IM har varit närvarande i Centralamerika sedan 1989 och regionkontoret i Guatemala har funnits sedan 2009. IM jobbar för att människor ska ha möjlighet att organisera sig, driva sina frågor och se till att makthavare tar hänsyn till deras perspektiv.

Läs mer

 

MEJN – Malawi (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Malawi Economic Justice Network, MEJN är en bred civilsamhällskoalition av såväl civilsamhällsaktörer som fackföreningar, media och akademin som arbetar för en rättvis ekonomisk politik för alla i samhället. Organisationen arbetar på nationell nivå med påverkansarbete och finns på flera platser i landet, med huvudkontoret i Lilongwe.

Läs mer

 

VANI – Indien (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Voluntary Action Network India, VANI är en nationell plattform för civilsamhällsorganisationer i Indien som ger medlemmar och andra intressenter möjligheten att interagera och nätverka.

Läs mer
Ronja Bäckström
Koordinator Internship Program