Är du en kreativ person som är intresserad av kommunikation och marknadsföring och tycker om att arbeta med text, bild och film? I år erbjuder vi 9 platser inom området media, kommunikation och marknadsföring.

CONGOMA – Malawi (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Council for NGOs in Malawi, CONGOMA är en medlemsbaserad organisation som arbetar med skydda och utöka civilsamhällets handlingsutrymme i Malawi. Organisationen verkar för att skapa en gemensam plattform för NGOs så att de kan påverka det politiska styret samt utvecklingsprocesser i landet.

Läs mer

 

IM Regionkontor Centralamerika – Guatemala (1 plats)

Språkkrav: Spanska och Engelska

IM har varit närvarande i Centralamerika sedan 1989 och regionkontoret i Guatemala har funnits sedan 2009. IM jobbar för att människor ska ha möjlighet att organisera sig, driva sina frågor och se till att makthavare tar hänsyn till deras perspektiv.

Läs mer

 

JMC – Nepal (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Jagaran Media Center, JMC etablerades år 2000 av dalitiska journalister för att fylla tomrummet av daliter i mediavärlden och för att sprida kunskap om frågor som rör daliter. Organisationen driver påverkansarbete på internationell, nationell och lokal nivå och jobbar för en eliminering av kast-baserad diskriminering och för en rättvis, inkluderande och ansvarsfull demokrati genom mediainitiativ.

Läs mer

 

MEJN – Malawi (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Malawi Economic Justice Network, MEJN är en bred civilsamhällskoalition av såväl civilsamhällsaktörer som fackföreningar, media och akademin som arbetar för en rättvis ekonomisk politik för alla i samhället.

Läs mer

 

MVDA – Indien (2 platser)

Språkkrav: Engelska

Mount Valley Development Association, MVDA arbetar med att förbättra livsvillkoren för människor på landsbygden i Uttarakhand genom bl.a. försörjningsprojekt, barnavård och utbildning av unga flickor.

Läs mer

 

SSA – India (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Sabra Shanti Ayog, SSA är en utvecklingsorganisation som är knuten till Sasha, en banbrytande Fair Trade-organisation i Indien, som i över ett decennium har jobbat intensivt med marknads- och företagsutveckling i den informella hantverkssektorn.

Läs mer

 

WCPS – Moldavien (1 plats)

Språkkrav: Engelska
Meriterande språk: Rumänska, Ryska

Woman and Child – Protection and Support, WCPS arbetar i distrikten Criuleni och Dubasari med social inkludering, där fokus är att inkludera barn med funktionsvariationer i skolan och i samhället. Det gör organisationen bland annat genom påverkansarbete för att förändra lagstiftningen i landet säkerställer att personer med funktionsvariationer får sina rättigheter tillgodosedda och har tillgång till allmänna utrymmen.

Läs mer

 

YMC – Moldavien (1 plats)

Språkkrav: Engelska
Meriterande språk: Rumänska, Ryska

Youth Media Center, YMC arbetar med att stärka personer med olika funktionsvariationer och civilsamhällesorganisationer genom kreativ kommunikation. Organisationen hjälper dessa grupper att hitta sätt att uttrycka sig själva på, så att de känner delaktighet i samhället samt att deras röst stärks och dess budskap sprids.

Läs mer
Kontaktperson
Ronja Bäckström
Koordinator Internship Program