Är du en designer med intresse för ett hållbart miljösamhälle med rättvisa förhållanden? Är du kreativ? Vi erbjuder i år två praktikplatser inom textil- och hantverksdesign.

FTG – Nepal (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Fair Trade Group Nepal, FTG Nepal är en sammanslutning av omkring 400 Fair Trade-organisationer i Nepal och en medlem i World Fair Trade Organisation (WFTO). FTG arbetar för att främja landets marginaliserade producenters socio-ekonomiska status genom påverkansarbete, kapacitetsutveckling, forskning och samarbeten.

Läs mer

 

MESH – Indien (1 plats)

Språkkrav: Engelska

Maximising Employment to Serve the Handicapped, MESH är en organisation som arbetar med rättvis handel och arbetar med hantverkare med olika funktionsvariationer, i huvudsak människor som drabbats av lepra. Hantverkarna stöttas genom att arbetet anpassas efter deras egen kapacitet.

Läs mer
Kontaktpersoner
Ronja Bäckström
Koordinator Internship Program