Kommande kurs är inställd, mer information om kursen framtid kommer snart.

Fair Trade är en ettårig distanskurs på 50%. Kursen är ett samarbete mellan IM och Folkhögskolan Hvilan.

I kursen ingår fem fysiska helgträffar med obligatorisk närvaro (någon eller några av dessa kan komma att ställas om till digitala träffar beroende på rådande corona-situation). Mellan träffarna ges hemuppgifter samt diskuteras olika frågeställningar i anslutning till kurslitteraturen via den digitala plattformen Google Classroom.

Under ca 10 dagar januari/februari 2021 är studierna förlagda på heltid i Nepal (Denna studieresa kan komma att senareläggas till våren beroende på rådande corona-situation). I fältresan ingår ett gediget program med ett antal studiebesök hos olika fair trade-producenter. För de som inte har möjlighet att följa med på resan kommer det vara möjligt att söka och genomföra praktik hos en fair trade-aktör i Sverige.

Fair trade, är en unik blandning av folkrörelse och marknad, ett starkt inlägg i en debatt om hållbar utveckling med mänskliga rättigheter i fokus. Fair trade är konkret och handlingsinriktat. Genom dina val kan du påverka direkt.

I diskussionen kring Fair trade återfinns den komplexa och ideologiska debatten kring hållbar utveckling, företagens ansvar, globalisering och frihandel. Fair trade är kanske mer aktuellt och viktigare än någonsin. Vi som kurs strävar efter att vara mitt i och en del av denna rörelse.

Läs mer & anmälan
Kontaktperson på IM
Thomas Ericsson
Projektledare, Fair Trade Folkbildning/påverkan

Folkhögskolan Hvilan

Folkhögskolan Hvilan är Sveriges äldsta folkhögskola och har sitt huvudsäte i Åkarp, mellan Lund och Malmö. I utbudet finns allmänna kurser, profilkurser, yrkesutbildningar och utbildning för nyanlända.

Hemsida »