Fair Trade är en ettårig distanskurs på 50%. I kursen ingår fem fysiska helgträffar med obligatorisk närvaro.

Mellan träffarna diskuteras olika frågeställningar i anslutning till kurslitteraturen via den digitala plattformen Google Classroom. Under 10-12 dagar förlagda på heltid i Nepal och/eller Indien. I fältresan ingår bl.a. studiebesök hos olika Fair Trade-producenter.

För de som inte har möjlighet att följa med på resan kommer, under samma period, praktik erbjudas hos en Fair Trade-aktör i Sverige. Fair Trade, som är en del av det bredare begreppet hållbar konsumtion och produktion, är en unik blandning av folkrörelse och marknad, ett starkt inlägg i en debatt om hållbar utveckling med mänskliga rättigheter i fokus. Fair Trade är konkret och handlingsinriktat. Genom dina val kan du påverka direkt. I diskussionen kring Fair Trade återfinns den komplexa och ideologiska debatten kring hållbar utveckling, företagens ansvar, globalisering och frihandel. Fair Trade växer så det knakar världen över. Vi som kurs strävar efter att vara mitt i och en del av denna rörelse.
Läs mer om utbildningen här:
Distanskurs Fair Trade