Fair Trade är en ettårig distanskurs på 50% som startar via internet i augusti. Kursen är ett samarbete mellan IM och Folkhögskolan Hvilan.

I kursen ingår fem fysiska helgträffar med obligatorisk närvaro. Mellan träffarna ges hemuppgifter samt diskuteras olika frågeställningar i anslutning till kurslitteraturen via den digitala plattformen Google Classroom.

Under ca 10 dagar januari/februari 2020 är studierna förlagda på heltid i Nepal. I fältresan ingår ett gediget program med ett antal studiebesök hos olika fair trade-producenter. För de som inte har möjlighet att följa med på resan kommer det vara möjligt att söka och genomföra praktik hos en fair trade-aktör i Sverige.

Fair trade, som är en del av det bredare begreppet hållbar konsumtion och produktion, är en unik blandning av folkrörelse och marknad, ett starkt inlägg i en debatt om hållbar utveckling med mänskliga rättigheter i fokus. Fair trade är konkret och handlingsinriktat. Genom dina val kan du påverka direkt.

I diskussionen kring Fair trade återfinns den komplexa och ideologiska debatten kring hållbar utveckling, företagens ansvar, globalisering och frihandel. Fair trade växer så det knakar världen över. Vi som kurs strävar efter att vara mitt i och en del av denna rörelse.

Läs mer & anmälan
Kontaktperson på IM
Thomas Ericsson
Thomas Ericsson
Projektledare, Fair Trade Folkbildning/påverkan

Distansutbildning Fair Trade

Folkhögskolan Hvilan

Folkhögskolan Hvilan är Sveriges äldsta folkhögskola och har sitt huvudsäte i Åkarp, mellan Lund och Malmö. I utbudet finns allmänna kurser, profilkurser, yrkesutbildningar och utbildning för nyanlända.

Hemsida »