Hur gör vi Feminism?

IM erbjuder utbildningar i feminism för dig som vill bidra till en bättre värld utan könsdiskriminering. Könsdiskriminering finns på många olika nivåer i samhället och det är mycket vi kan göra i våra liv för att bidra till förbättring! Vi vinner alla på att skapa samhällen där män och kvinnor har lika möjligheter, makt, tillgångar och värde.

Utbildningen Hur gör vi Feminism? Utbildningen passar både dig som är ny inom IM och dig som varit med länge. Inga förkunskaper behövs.

För att gå utbildningen, som är gratis, måste du vara medlem i IM och det kan du bli genom att klicka här, det kostar 100 kr för ett år. Nedan anmäler du dig till utbildningen via formuläret. Vi tar emot anmälningar löpande.

Under utbildningen kommer du bl.a. att få lära dig om:

  • Fakta om hur könsdiskrimineringen ser ut idag i Sverige och globalt, från makro- till mikronivå
  • Hur vi kan agera mera feministiskt, och bidra till mera feministiska system – på jobbet, i hemmet och i samhället i stort
  • Hur vi kan stärka vår och andras egenmakt för positiv samhällsförändring

Utbildningen tar vara på deltagarnas förkunskap, samtidigt som vi utvecklar ny kunskap i ämnet under dagens lopp. Den erbjuder reflektion och diskussion genom kreativa övningar och ger utrymme för att hitta nya sätt att agera feministiskt i vardagen.

Anmälningsformuläret finns här nedan. Vi kommer att skicka ut ytterligare information efter att du anmält dig.

HÖSTEN OCH VINTERNS KURSER ÄR FULLBOKADE. Nya kurstillfällen kommer.

Kontaktperson