Lär dig mer om vårt arbete genom att lyssna på människor i våra verksamheter

I våra utbildningsfilmer får du möta människor som på olika sätt arbetar för att förändra världen. Genom att lyssna på deras berättelser vill vi skapa förståelse för hur vårt arbete fungerar och vilken förändring vi tillsammans är med och skapar. Ju fler som förstår desto större förändring kan vi skapa.

Lyssna på Mona i Jordanien eller Ludmila i Moldavien som båda kämpar för att personer med funktionsnedsättningar ska ha samma rättigheter som alla andra.
Hur tänker du kring att Mona säger: ”Det finns inte funktionsnedsatta människor, bara funktionsnedsatta samhällen.”?

Eller lyssna på Tracey i Zimbabwe som kämpar för ungas rätt till utbildning. Hon får oss att se att utbildning, försörjning och hälsa är tätt sammanflätade och förklarar att om man vill få förändring måste man jobba på många nivåer.

Du kan också lyssna på Reinas, Annes, Naralas, Adams, Javids eller Linneas berättelser om hur dem med sitt engagemang vill och skapar förändring omkring sig.

Andra filmer

Vi har också tre filmer som på en lite mer teoretisk nivå beskriver metoder och förhållningssätt som är centrala för vårt arbete. Kärnan för vårt arbete beskrivs i filmen: Hur skapas förändring? Filmen om rättighetsbeserat arbete kan man se som en checklista som vi använder oss för att inte glömma viktiga saker i våra verksamheter. Och i filmen om de globala målen visar varför det är så viktigt att världen går samman för att förändring ska vara möjlig.

Ta dig ännu djupare i din förståelse genom att använda faktabladen och diskussionsfrågorna som finns till våra filmer på respektive sida. Anordna en liten studiecirkel eller sätt er ner några stycken och diskutera tillsammans: Hur ser ni på världen? Hur landar berättelserna hos er? Ser ni att ni på något sätt kan vara med och bidra? Det behöver inte vara så komplicerat, med nyfikenhet och engagemang kommer man långt.

Kontaktperson
Aldijana Tanovic
Aldijana Tanovic
Föreningsutvecklare/Kvinnokraft Herrgården/RådRum Malmö