Anne Chiwere, filmens huvudperson, är med i en sparlåneklubb, stödd av WOLREC, och hon drömmer om att öppna en egen butik i sin hemby. I dagsläget reser hon till en marknad på en annan ort för att köpa hem varor i större volym som hon sedan kan sälja med vinst på hemmaplan.

Genom sparlåneklubbar, som i filmen kallas ”bank”, har kvinnor möjlighet att gå ihop och tillsammans spara pengar som sedan lånas ut till en i taget. Genom att lägga en viss summa vid varje möte har sparlåneklubben snart en grundplåt och kvinnorna kan presentera sina affärsidéer för varandra och låna pengar.

Filmen belyser sparlåneklubbars roll för kvinnor att kunna bli självförsörjande. Att
vara självförsörjande är viktigt för att också kunna ha makt över sitt eget liv. På
grund av att flickor i högre grad än killar hoppar av skolan och får hjälpa till hemma
har de sämre möjligheter till framtida självförsörjning. Familjerna och även ibland
flickorna själva ser tidiga giftermål som enda utvägen till ett bättre liv där framtiden
då innebär en beroendeställning till mannen. Sociala och kulturella förväntningar
på unga flickor gör det svårt för dem att själva kunna bryta sig loss.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad Malawi