Ludmila Iachim, filmens huvudperson, började som deltagare i organisationen Motivatie och är idag anställd projektkoordinator. Hon ägnar nästan all sin tid till påverkansarbete för att personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället på lika villkor som andra.

Ludmila drabbades själv av en svår virusinfektion som
13-åring vilket gjorde att hon blev förlamad från midjan neråt och idag sitter hon
i rullstol. Det tog många år för henne att acceptera sin situation och i början höll
hon sig gömd. Hon insåg dock till slut att hon är lika mycket människa som någon
annan och bestämde sig för att inte längre se rullstolen som ett straff.

Filmen belyser den otillgänglighet som staden Chisinau innebär för personer med
funktionsnedsättning. Stigmatisering, okunskap och förutfattade meningar gör att
omgivningen ser funktionsnedsättningen istället för människan. Tillgänglighet har
heller inte varit en prioriterad politisk fråga på grund av ständig resursbrist och allt
det här gör att personer med funktionsnedsättning inte kunnat kräva sina rättigheter
på samma sätt som resten av befolkningen.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad Moldavien