Reina Gúzman, filmens huvudperson, berättar om den utsatthet många kvinnor lever i på grund av den begränsade tillgången till information om mänskliga rättigheter och framförallt kvinnors rättigheter. Hon berättar att den okunskapen i kombination med att befinna sig i en beroende- ställning till någon annan, ofta en manlig familjemedlem, gör att många kvinnor är väldigt utsatta och saknar möjlighet att bryta sig loss.

Filmen belyser den ojämställdhet som finns i El Salvador, ett land hårt präglat av en machokultur och som ännu är ärrat av inbördeskriget. Att vara kvinna i El Salvador är farligt och kvinnors frihet och möjligheter är begränsade. Mäns våld mot kvinnor är mer eller mindre socialt accepterat och sexuellt våld, våldtäkter och kontroll av kvinnors kroppar normaliseras.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad El Salvador