Det rättighetsbaserade arbetssättet fokuserar på att skapa förändring genom att stärka människors egenmakt snarare än att göra människor till föremål för åtgärder. Vi ser deltagarna i våra insatser som aktörer, inte passiva mottagare.

IM arbetar rättighetsbaserat enligt RBA (rights based approach). Det är ett förhållningssätt med fyra perspektiv.

ICKE DISKRIMINERING
– de mänskliga rättigheterna är universella och gäller alla!

ANSVARSUTKRÄVANDE
– kräv att makten tar sitt ansvar

DELTAGANDE
– de som berörs ska vara med och forma lösningen

TRANSPARENS
– vi är öppna med hur vi arbetar och vårt arbete tål granskning