På fem minuter beskriver vi i filmen hur ser vi ser att förändring går till. Oavsett var i världen vi arbetar eller vilken fråga det gäller så bygger vårt arbete alltid på detta sätt att se på förändring.

Kan du se de tre förändringsnivåerna i berättelserna i utbildningsfilmerna? Vilka delar av berättelsen placerar du på vilken nivå? Om du hänger med på det så förstår du kärnan i vårt arbete. Det är med den kärnan vi tillsammans bygger en bättre värld.

Förändringens tre steg:
1. På individnivå kan förändring ske när människor kan hävda sina rättigheter och kan ta makten över sina liv.

2. På organisationsnivå kan förändring ske när människor går samman och organiserar sig för att fungera som en gemensam röst.

3. På samhälls-/institutionsnivå kan förändring ske när både formella och informella strukturer som skapar och bevarar ojämlikhet och orättvisor utmanas och förändras.

Här kan du ladda ner diskussionsfrågor till filmen:
Diskussionsfrågor