Tracey Chimoyo, filmens huvudperson, brinner för att hjälpa de barn som förlorat en eller två föräldrar att kunna fortsätta sin skolgång. Även om skolan i sig är gratis så kostar bland annat skolböcker och uniformer.

I filmen ser vi hur elever behöver betala för att få ut sina betyg, och betygen är nödvändiga för att kunna fortsätta till nästa nivå. Kostnaden är inte alltid hög men på grund av omständigheterna, exempelvis hiv och aids och fattigdom, så påverkar det många elevers skolgång. I filmen får vi se hur Tracey pratar med pojken Shelton och hans mamma om betygskostnaden. Shelton har förlorat sin pappa och mamman kämpar för att försörja de två utan fast inkomst. Tracey rekommenderar mamman att delta i samma sparlåneklubb som Tracey är medlem i, för att kunna starta en egen verksamhet och skapa sig en stabil inkomst. Själv bedriver hon höns- och äggproduktion och kan genom sin inkomst stötta andra. Det framgår hur hon har skapat sig en bra relation med skolan och med invånarna i byn och att hon ofta kan fungera som medlare mellan parterna eller kan gå i god för någon av dem. Hon hjälper i det här fallet Shelton att få ut sina betyg.

Filmen belyser tydligt hur försörjning, utbildning och hälsa påverkar varandra, både för individer och för ett helt samhälle. Den visar vilka konsekvenserna kan bli för barn i ett land hårt drabbat av hiv och aids kombinerat med ett politiskt instabilt läge. Kulturella seder och traditioner tillsammans med okunskap gör att myter cirkulerar kring hur man kan botas från hiv och aids och människor drar sig för att söka läkarvård, något som i längden ytterliga påverkar befolkningshälsan. När föräldrar blir sjuka eller dör hamnar deras barn i beroendeställning till vuxna som inte alltid är deras släktingar eller har deras bästa i åtanke.

Ladda ner diskussionsfrågor och faktablad:
Faktablad Zimbabwe