Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål till år 2030.

FNs globala mål

Målen syftar till att uppnå fyra viktiga saker: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter i världen, lösa klimatkrisen och att främja fred och rättvisa. Detta är mål som IM delar och kämpar för, och vi ser att det är av yttersta vikt att vi och andra civilsamhällesorganisationer, i Sverige och världen, bevakar att våra makthavare uppfyller dessa åtaganden.