Introduktion till IMs arbete och värdegrund

Utbildningen planeras att hållas under våren

Utbildningen passar både dig som är ny inom IM och dig som varit med lite längre och vill uppdatera dig på hur IM arbetar. Under utbildningen får du möta IMs arbete både i Sverige och internationellt. Genom att lyfta fram exempel ur vårt arbete tittar vi på hur IM arbetar och skapar förändring.

Frågor du kommer att få svar på under utbildningen: Hur fungerar IM som organisation? Vilken värdegrund vilar IM på? Hur tänker IM kring antirasistiskt arbete? Genom diskussioner, övningar och teoretiska moment bygger vi tillsammans en djupare förståelse för hur IM fungerar och verkar.

Anmälan:
Anmäl dig via hemsidan detta anmälningsformulär

Sista dag för anmälan är ?
Har du frågor kring utbildningen kontakta kursansvarig:

Praktisk information

Tid
datum kommer

Plats
plats kommer

Resa
IM står för kost och logi samt för den delen av resekostnaden som överstiger 250 kr, billigaste färdsätt.

Kost och logi
Logi ordnas i dubbelrum
Skriv eventuella allergier och kostpreferenser i anmälan