Hoppa till innehåll

Civilsamhället under attack

Nr. 2 2024

Det här numret av Medmänsklighet fokuserar på attacken på civilsamhället och den stora oro det har skapat bland organisationer i Sverige. Förutsättningarna förändras radikalt. Vi låter flera andra organisationer komma till tals och vi belyser effekterna för biståndet och demokratin. Men vi berättar också om exempel på fantastiskt engagemang i Hänger, IM:s årsmöte, och mycket mer.

Läs tidningen här

Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2023

Nr. 1 2024

Det här numret av Medmänsklighet innehåller IM:s verksamhetsberättelse för 2023. Bakom oss har vi ännu ett år som präglats
av kriget i Ukraina, men också av en ny kris i Gaza med både ett
enormt lidande och stora politiska konsekvenser. Det har också
varit ett år med fortsatta utmaningar mot demokrati runtom i
världen, men även med ljusglimtar som de stora förändringarna i
Guatemala. Om detta och mer berättar vi på de följande sidorna.
Tack till alla som stöttat och hängt med oss under året!

Läs tidningen här

Gåvor för jorden – hopp för framtiden

Nr.4 2023

I det här numret av Medmänsklighet blir det tydligt hur orolig världen är just nu. Vi närmar oss jul och självklart berättar IM om hur vi vill och hoppas att ni, våra givare och medlemmar, vill stödja oss lite extra genom julgåvor. Vi berättar om hur stora behoven är genom nedslag i de olika områden IM arbetar med. Krigen i Israel-Palestina och Ukraina skrämmer och får mycket utrymme. IM finns på plats i båda regioner med både långsiktigt stöd och humanitära insatser. I tidningen kan du också läsa om långsiktiga, långsamma processer. Klimatförändringarna som gradvis år för år, dag för dag, förvärrar fattigdomen för de allra mest utsatta.

Läs tidningen här

Glädjen i att engagera sig

Nr.3 2023

Det här numret av Medmänsklighet har IM:s verksamhet i Sverige i fokus. Här kan du bland annat läsa om den nyöppnade second-hand-butiken Brittas i Malmö och om vår nyaste lokalförening som startats av eldsjälar i Luleå.

Läs tidningen här

Ingen ska lämnas utanför

Nr. 2 2023

I det här numret av Medmänsklighet fokuserar vi på IM:s kamp för rättvisa i Sydasien, där omfattande verksamhet finns i Indien och Nepal. IM:s strävan är att alla individer och grupper måste få ta del av samhällets utveckling och sina rättigheter. Välkommen att läsa mer om rättvisa och diskriminering i Indien och Nepal – men även om IM:s årsmöte, 85-årsjubileum och mycket annat.

Läs tidningen här

I väntan på freden

Nr. 1 2023

Det här numret av Medmänsklighet innehåller IM:s verksamhetsberättelse för 2022. Det har varit ett år som till stora delar har präglats av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, men också av klimatkrisens verkningar, ekonomisk nedgång och tillbakagång för demokratin. Vi har mött utmaningarna genom att stötta och stärka våra partners i deras arbete på både den lokala, regionala och globala arenan. Här kan du läsa om en del av de saker som har gjorts under året, tack vare bidrag från våra givare. Varmt tack för ert stöd!

Läs tidningen här

Gåvor för världen

Nr.5 2022

Välkommen till ett nummer av Medmänsklighet som går i julens tecken! I år har vi valt att fokusera på hur du kan vara med och göra skillnad för dem som har drabbats hårdast av klimatkrisen – människor som redan lever i stor utsatthet. Läs artiklar från världens olika hörn och titta runt bland de möjligheter som finns att vara med och bidra till en rättvisare värld i jul. Trevlig läsning!

Läs tidningen här

Klimatkrisen: Vår värld, vårt ansvar

Nr.4 2022

De som drabbas hårdast av klimatkrisen är de som har orsakat den minst. I det här numret kan du läsa om klimatkrisen och om hur den driver på fattigdom och ojämlikhet i världen. Du kan också läsa om hur IM arbetar för att öka människors och samhällens motståndskraft mot krisens verkningar.

Läs tidningen här

Världens unga – framtidens hopp

Nr. 3 2022

I det här numret av Medmänsklighet fokuserar vi på dem som ska föra världen in framtiden och förvalta den – nämligen ungdomarna. Just ungdomar är en av IM:s prioriterade målgrupper eftersom vi ser att de är viktiga aktörer när det kommer till att förändra världen till det bättre.

Läs tidningen här

Tillsammans är vi starkare

Nr. 2 2022

Det här är numret av Medmänsklighet innehåller IM:s verksamhetsberättelse för 2021. Här kan du läsa om vilka förändringar vårt arbete bidrog till under förra året, runt om i världen. Inget av det som vi har åstadkommit hade varit möjligt utan våra givare, medlemmar, volontärer, samarbetspartners och medarbetare. Ett varmt tack till alla som på olika sätt bidragit till vårt arbete för en rättvis och medmänsklig värld.

Läs tidningen här

Tillsammans är vi starkare

Nr. 1 2022

I det här numret av Medmänsklighet kan du läsa om de faktorer som är så viktiga i arbetet för en mer demokratisk och rättvis värld: organisering, mobilisering och ett starkt civilsamhälle. Vi utgår från IM:s verksamhet i östra Europa där människor lever i skuggan av Putins makt och kämpar för öppna samhällen där de mänskliga rättigheterna respekteras.

Läs tidningen här