Var med i samtalet om framtidens antirasism i Sverige. IM bjuder in till samtal om hur vi tillsammans kan driva det antirasistiska arbetet framåt.

Samtalsplattformarna är till för att samla rörelsen av antirasistiska aktörer på tre olika platser i Sverige, bidra till erfarenhetsutbyte och hitta gemensamma nämnare. Genom att gå samman, lära av varandra, se hur vi kompletterar varandra och se var det finns luckor så kan vi hitta samarbeten och nya former för antirasistiskt arbete i Sverige.

För vem?

För dig som är engagerad i frågan om antirasism och…

  • tycker att rasism är ett växande samhällsproblem
  • vill göra något för framtidens antirasism
  • vill bidra och ta ansvar för idéer

Medskapa framtidens antirasism, anmäl dig till samtalen:

4 november Umeå, kl 9-12

7 november Malmö, kl 9-12

(18 oktober Stockholm – Fullbokad)

För att anmäla dig till väntelista maila till praktikant.sahk@imsweden.org

Anmälan till samtalsplattformar

Deltagande är kostnadsfritt, mer info om plats och program kommer efter anmälan.

Bakgrund till samtalen

Antirasism kopplar an till frågor om icke-diskriminering, mångfald och inkludering. Den sker på olika nivåer, på olika sätt, med olika inriktning och av olika aktörer. Antirasismen i Sverige har länge varit en splittrad rörelse utan gemensam plattform.*  Inom den antirasistiska rörelsen finns spänningar om vad som är rätt och fel. Trots det vet vi att rörelsen i det stora hela är överens om kärnan; att antirasism är en mänsklig rättighet och att rasismen måste motverkas.

Läs mer

Servitris pratar med två restauranggäster som vill ha bord i restaurangen

Färgblind – en film om antirasism.
Se den här »

MUCF bidragsstämpel logo

Samtal om antirasism i samarbete med FORUM