IM arbetar för att varje flicka och kvinna i Centralamerika ska ha rätt till sin egen kropp.

Inga flickor ska giftas bort mot sin vilja, och barn ska inte bli gravida. Vi vill se samhällen där alla har samma rätt till utbildning, oavsett kön och etnicitet, och samhällen där människor har en inkomst de kan leva på. Vi vill se fredliga och inkluderande samhällen, fria från en skadlig machonorm som stänger in såväl män som kvinnor i olyckliga roller. IM arbetar för ett fritt och öppet civilsamhälle, där människor kan höja sin röst och påverka sin vardag utan att riskera att straffas.

Vi samarbetar med partnerorganisationer som på olika sätt arbetar med social och ekonomisk inkludering, för att främja demokrati och mänskliga rättigheter i området. Vårt arbete utgår från ett rättighetsperspektiv, där det är människorna i området som avgör vad som behöver göras och hur. Därför samarbetar vi med lokala aktörer och driver inte egen verksamhet.

Genom att stötta våra partnerorganisationer med mer än pengar främjar vi ett starkt civilsamhälle. Genom att erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till nätverkande och lärande mellan organisationer kan vi bidra till att de många insatser som vi stödjer blir hållbara och gör skillnad på lång sikt. När lokala organisationer går samman för att påverka lagstiftning och traditioner kan verklig förändring ske!

Utmaningar i regionen:
Centralamerika är en region med stora ekonomiska och sociala klyftor, där en liten grupp människor har makten över ekonomin och politiken. Särskilt utsatta är marginaliserade kvinnor och flickor på landsbygden, ursprungsbefolkning och människor med funktionsnedsättningar.

Alla har fortfarande inte tillgång till utbildning och hälsovård. Kvinnorna har det största ansvaret i hemmet vilket leder till ojämlikhet mellan könen. Många tonårsflickor hoppar av skolan eftersom de blir gravida eller måste börja jobba för att hjälpa till med familjens försörjning. Antalet barn- och tonårsgraviditeter är skrämmande.

Utbildning och försörjning är två nyckelområden för att bekämpa fattigdom och främja en god utveckling i regionen. Barn som går i skolan har större möjlighet att få jobb och därmed försörjning. Flickor som går färdigt grundskolan skjuter upp sin sexuella debut längre och får därmed större chanser att klara en graviditet och bättre möjligheter att ge sina barn ett bra liv.

Det är också viktigt att unga människor blir medvetna om sina rättigheter, inte minst i förhållande till sexualitet. Att arbeta med information kring sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter, alltså att sprida kunskap både om hur oönskade graviditeter förhindras och om rätten till den egna kroppen och rätten att älska vem man vill, ger unga människor makt över sina egna liv och sin framtid. Eftersom några av världens mest restriktiva abortlagar finns i regionen, blir kunskap om preventivmedel en extra viktig fråga.

Regionen är också hårt drabbad av våldsamheter, och åtskilliga inbördeskrig har satt djupa spår i befolkningen. Dessutom finns en stor mängd vapen i omlopp och antalet människor som skjuts till döds är högt. Ett problem är att regionen präglas av en skadlig machonorm, som stänger in såväl män som kvinnor i olyckliga roller. Särskilt viktigt är det att få pojkar att känna att det finns ett bättre liv utanför våldsamma kriminella gäng, där vapen och droger är vardag, och att bygga upp en respekt för alla människor oavsett kön.

Historia: IM har arbetat i regionen sedan slutet av 80-talet. IM har funnits sedan 1938. Läs mer om vår historia här!

I regionen finns IM i:
El Salvador och Guatemala

Kontaktperson
Kristina Jannerbo
Regionchef Centralamerika
Stöd vårt arbete