IM i El Salvador arbetar för att kvinnor och människor med funktionsnedsättning ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp och fatta beslut om sitt eget liv.

Situationen för kvinnor på El Salvadors landsbygd är tuff. En stark machokultur råder och den sociala kontrollen av kvinnor är stor. Våld mot kvinnor i hemmet är vanligt. Sedan 1998 råder totalförbud mot abort i El Salvador och en kvinna som avbryter en graviditet eller får missfall kan dömas för mord och få upp emot 30 års fängelse.

Genom att få den utbildning de har rätt till, bli medvetna om sina rättigheter och möjlighet att organisera sig och stötta varandra ökar flickors och kvinnornas chanser att fatta egna beslut, försörja sig själva och därmed ta makten över sitt eget liv. Även män behöver bli medvetna om hur förlegade könsroller drabbar samhället, och få bättre kunskap om sexuella rättigheter och sexuell hälsa.

Bland världens länder som inte befinner sig i krig är El Salvador bland de mest våldsamma. El Salvador genomled ett inbördeskrig mellan 1980 och 1992 och höga nivåer av våldsbrott präglar fortfarande landet. En faktor är konflikter mellan ungdomsgäng, så kallade pandillas, som slåss om kontroll över olika områden. Militärens försök att kontrollera ungdomsgängen har ökat våldet ytterligare. Civilbefolkningen påverkas mest av våldet och deras friheter begränsas kraftigt av osäkerheten. Barn och ungdomar har också svårt att upprätthålla sin skolgång på grund av otryggheten och eftersom gängen använder skolorna som rekryteringsbaser för att få nya medlemmar, vågar inte föräldrar skicka sina barn till skolan. Landets ekonomi påverkas också negativt av våldet eftersom utländska företag drar sig för att investera i landet. Den informella sektorn är stor och det är svårt att hitta jobb inom den formella.

I produktionen av Humanium Metal spelar beslagtagna illegala vapen från El Salvador en viktig roll.

Lite Historia

IM har arbetat i El Salvador sedan 1989. Då inleddes vårt samarbete med organisationen Anades, en organisation vi arbetar med än idag. Organisationen grundades för att stödja föräldralösa barn som förlorat sina föräldrar under inbördeskriget. I dag är fokus på kvalitativ utbildning för barn utifrån ett rättighetsperspektiv. Anades håller också utbildningar för föräldrar om att uppfostra barn utan våld, arbetar för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och håller workshops i mänskliga rättigheter och livsmedelssäkerhet. Organisationen driver också en förskola som underlättar för kvinnor att förvärvsarbeta.

Fakta El Salvador
Huvudstad: San Salvador
Antal invånare: Cirka 6 miljoner
Human Development Index: 121
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i El Salvador hittar du här.

Kontaktperson
Kristina Jannerbo
Regionchef Centralamerika
Rebeca Maria Mendoza
Precis som sina yngre skolkamrater har Rebeca vant sig vid att se både våld och mördade personer på gatan. Rebeca berättar att hon knappt blir rädd längre bara chockad. Men hon drömmer om att El Salvador ska bli fredligt i framtiden. Foto: Isadora Bennet

Rebeca vill ha en framtid utan våld

Tolvåriga Rebeca Mendoza går på San Mauricio skolan utanför San Salvador. Hon är besviken på politikerna.
– Presidenten säger att El Salvador ska bli tryggt men här ser vi bara våld varje dag, säger hon.
IMs partnerorganisation Anades arbetar i skolor för att främja en fredskultur.
– Vi pratar om att respektera varandra, förlåta och att lösa konflikter utan våld, säger Rebeca.

Stöd IMs arbete