El Salvador har kommit en bit på vägen till att bygga upp samhället, men våld och ojämlikhet är fortfarande stora problem som IM arbetar för att bekämpa.

Utmaningar i El Salvador

I El Salvador finns djupa socioekonomiska klyftor och gängkriminalitet som påverkar vardagen i landet. Militärens försök att kontrollera gängen har ökat våldet ytterligare, vilket hindrar många människors vardag och gör det till ett mycket osäkert land att leva i. Även landets ekonomi påverkas negativt när företag ogärna investerar i landet.

Läs mer
Särskilt utsatta grupper

Våldet drabbar civilbefolkningen hårt. Särskilt utsatta är kvinnor, ungdomar och barn. Gängen använder ofta skolor för att rekrytera nya medlemmar, vilket gör att föräldrar håller barnen hemma istället. Detta minskar deras framtidsmöjligheter och gör dem mer benägna att ta till våld – och så fortsätter den negativa spiralen.

Läs mer

IMs arbete

Vi stöttar lokala partnerorganisationer som stärker utsatta människor och minskar våldet i El Salvador. De arbetar exempelvis för att:

  • Den stränga abortlagstiftningen ska avskaffas och kvinnor som dömts ska släppas fria
  • Informera föräldrar om barns rättigheter och våldsfri uppfostran
  • Kvinnor ska kunna försörja sig själva och bli ekonomiskt oberoende
  • Sprida kunskap om de mänskliga rättigheterna och sexuell hälsa
  • Människor med funktionsnedsättning ska kunna försörja sig och leva självständigt
Humanium Metal by IM

El Salvador är basen för IM-initiativet Humanium Metal, där vi smälter ned illegala vapen till en metall som vi sedan säljer till vinst för våldsdrabbade samhällen. Läs mer om Humanium Metal by IM.

Rbeca drömmer om fred.

Rebeca i El Salvador har vant sig att se våld och mördade personer på gatan. Men hon drömmer om fred och att kunna känna sig trygg när hon går till skolan.

Fakta El Salvador
Huvudstad: San Salvador
Antal invånare: Cirka 6 miljoner
Human Development Index: 121
Källor: Wikipedia, UNDP

Våra partners i El Salvador

Kontaktperson
Kristina Jannerbo
Regionchef Centralamerika