Alla ska ha rätt att bestämma över sitt liv och vara delaktig i samhället. Det låter självklart, men för stora delar av befolkningen i Guatemala är verkligheten en annan.

Utmaningar i landet

Trots att Guatemalas ekonomi växer gynnas bara samhällets toppskikt av det. Stora delar av befolkningen saknar fortfarande tillgång till vård, utbildning och infrastruktur, och nära 60 procent av invånarna lever i fattigdom.

Läs mer

Särskilt utsatta grupper

Kvinnor och flickor i Guatemala är diskriminerade och stängs ofta ute från arbetslivet, vilket gör dem beroende av män i sin närhet. Många utsätts för övergrepp, sexhandel, barnäktenskap och tidiga graviditeter. Abort är bara tillåtet om moderns liv står på spel.

Läs mer

IMs arbete

I stora drag handlar det om att bryta orättvisa strukturer som stänger människor ute från samhället och från makten över sina liv. Därför jobbar vi för att människor ska ha möjlighet att organisera sig, driva sina frågor och se till att makthavare tar hänsyn till deras perspektiv.

IM arbetar med partnerorganisationer som kämpar för att minska ojämlikheten i samhället. Det gör vi genom projekt och insatser som fokuserar på att:

  • Stärka kvinnor så att de kan försörja sig och bli ekonomiskt självständiga
  • Flickor ska gå i skolan istället för att gifta sig och föda barn tidigt
  • Utbilda barn och ungdomar om sexuell hälsa och HBTQ-personers rättigheter
  • Motarbeta våld inom familjer
  • Stärka urbefolkningsgruppers rätt till land, utbildning, försörjning, vård och infrastruktur
  • Stötta människor med funktionsnedsättning till självständighet och bättre levnadsvillkor

Läs mer om IMs arbetssätt här.

Ingrid Sapor

När Ingrid Salpor var 15 år var hon nära att bli bortgift med en tio år äldre man, men lyckades avstyra bröllopet med stöd av IMs partner Pami.

Fakta Guatemala
Huvudstad: Guatemala City
Antal invånare: Cirka 15 miljoner
Human Development Index: 127
Källor: Wikipedia, UNDP

Våra partners i Guatemala

Kontaktperson
Kristina Jannerbo
Regionchef Centralamerika