Flickor och kvinnor på landsbygden har rätt att bestämma över sina liv och vara delaktiga i samhället. Det låter självklart, men i Guatemala är verkligheten en annan.

I Guatemala ligger IMs fokus på insatser som ökar socialt och ekonomiskt inflytande för personer med funktionsnedsättningar och för kvinnor och flickor på landsbygden.Vi arbetar med partnerorganisationer som är kunniga och engagerade och arbetar hårt för att fler kvinnor ska kunna försörja sig, fler flickor ska gå i skolan istället för att gifta sig och föda barn tidigt. I mångt och mycket handlar det om att bryta orättvisa strukturer som håller kvinnor borta från arbetslivet och från makten. Därför är det extra viktigt att människor i utsatta och diskriminerade grupper får möjlighet att organisera sig, driva sina frågor och se till att deras perspektiv finns med när beslut som rör dem fattas.

Guatemala är ett land som präglas av våld och ojämlikhet. Även om Guatemala är den snabbast växande ekonomin i Centralamerika lever nära 60 procent av befolkningen i fattigdom, och var fjärde person lever i extrem fattigdom.

Enligt Världsbanken är Guatemala det land i världen som spenderar minst på utbildning, infrastruktur och hälsa i förhållande till sin ekonomi. Av 17 miljoner invånare tillhör ungefär hälften mayafolket. Spanska är det officiella språket men det finns 21 olika ursprungsbefolkningsgrupper med varierande språk och kultur. Det finns en stark koppling mellan etnicitet och socioekonomisk situation, där ursprungsbefolkningen har lägre medellivslängd, sämre tillgång till utbildning och sämre levnadsstandard. Diskriminering är en del av vardagen och människorättsaktivister förföljs, hotas och åtalas. Barn- och ungdomsgraviditeter är mycket vanliga samtidigt som Guatemala är ett av länderna i världen med högst andel kroniskt undernärda barn.

Fakta Guatemala
Huvudstad: Guatemala City
Antal invånare: Cirka 15 miljoner
Human Development Index: 127
Källor: Wikipedia, UNDP
Våra partners i Guatemala hittar du här.

Kontaktperson
Kristina Jannerbo
Regionchef Centralamerika
Foto: Isadora Bennet

Ingrid räddades från att bli bortgift

När Ingrid Sapor var 15 år var hon nära att bli bortgift med en tio år äldre man. Hon räddades av IMs partner Pami. Idag drömmer hon om att bli polis eller psykolog.

Stöd IMs arbete