För IM är det självklart att barn och vuxna med funktionsnedsättningar ska ha förutsättningar att utvecklas och styra sina egna liv.

Vi vill se samhällen utan diskriminering och där människor bedöms utifrån sin kompetens och inte utifrån funktionsvariation.

IMs arbete i östra Europa är inriktat på människor med funktionsnedsättningar, och vi samarbetar med lokala organisationer med bas på landsbygden och i mindre städer. Tillsammans med våra partnerorganisationer arbetar vi för samhällen där alla människor inkluderas. Bland annat handlar det om att ge barn med funktionsnedsättningar tillgång till utbildning av samma kvalitet som andra barn. Och om att unga människor ska få kunskap och kraft att driva sin rätt att jobba och delta i samhället på sina villkor, oavsett funktionsvariation.

IM arbetar med lokala partners som på olika sätt främjar social och ekonomiskt inkludering. Genom att stötta våra partnerorganisationer med mer än pengar främjar vi ett starkt civilsamhälle. Genom att erbjuda kompetensutveckling och möjligheter till nätverkande och lärande mellan organisationer kan vi bidra till att de många insatser som vi stödjer blir hållbara och gör skillnad på lång sikt. När lokala organisationer går samman för att påverka lagstiftning och traditioner kan verklig förändring ske!

Utmaningar i regionen: Fattigdomen är utbredd. Personer med funktionsnedsättningar utgör en av de mest utsatta grupperna i regionen och är marginaliserade både ekonomiskt och socialt. Inom gruppen är ungdomar och kvinnor extra utsatta eftersom de har ännu svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.

Civilsamhället har en svag ställning i regionen, och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter möter svårigheter i sitt dagliga arbete, inte minst när de kritiserar eller ställer krav på sittande regeringar.

Historia: IM har verkat i Rumänien sedan 1991 och i Moldavien sedan 2005.

Inför att Rumänien skulle bli medlem i Europeiska unionen tvingades IM avsluta sitt biståndsarbete där. 2013 registrerades IM i Rumänien som en egen lokal organisation – Organizatia Suedeza pentru Ajutor Umanitar Individual (OSAUI). Den lokala organisationen blir allt mer självständig, men får fortfarande stöd av IM.

IM har funnits sedan 1938. Läs mer om vår historia här!

I regionen finns IM i: Moldavien, Rumänien

Kontaktperson
Silvia Apostol
Landchef Moldavien
Stöd vårt arbete