Bland världens länder som inte befinner sig i krig är El Salvador bland de mest våldsamma. Under 2016 mördades 6565 personer, vilket betyder ungefär 18 mord om dagen. I 77 procent av fallen utfördes mordet med ett lätt handelsvapen.

Av El Salvadors 6,2 miljoner invånare lever majoriteten i urbana områden. San Salvador är huvudstad med en befolkning på över en miljon invånare. El Salvador genomled ett inbördeskrig mellan 1980 och 1992 och höga nivåer av våldsbrott präglar fortfarande landet. En faktor är konflikter mellan ungdomsgäng, så kallade pandillas, som slåss om kontroll över olika områden. Militärens försök att kontrollera ungdomsgängen har ökat våldet ytterligare.

Civilbefolkningen påverkas mest av våldet och deras friheter begränsas kraftigt av osäkerheten. Barn och ungdomar har också svårt att upprätthålla sin skolgång på grund av otryggheten och eftersom gängen använder skolorna som rekryteringsbaser för att få nya medlemmar, vågar inte föräldrar skicka sina barn till skolan. Landets ekonomi påverkas också negativt av våldet eftersom utländska företag drar sig för att investera i landet. Den informella sektorn är stor och det är svårt att hitta jobb inom den formella. 62,4 procent lever i fattigdom och med begränsad tillgång till rent vatten, utbildning och sjukvård.

Fundación Red de Sobrevivientes

IM började samarbeta med Red de Sobrevivientes (RdS / ”Survivors Network”) 2016 och organisationen har varit en kärnaktör för den övergripande utvecklingen av Humanium Metal by IM. RdS stöder personer med funktionsnedsättning och deras familjer, för att få ökad makt över sina liv genom återintegrering i samhället och stärkande av ekonomisk egenmakt. RdS uppskattar att var fjärde funktionshinder i El Salvador är orsakat av våldshandlingar, de allra flesta utförda med handeldvapen.

Organisationen spelar en allt viktigare roll i det Salvadorska sammanhanget, inte minst i den offentliga debatten om hur man förhindrar det väpnade våldet. Under åren har organisationen byggt upp ett rikstäckande nätverk med direkt närvaro i samhällen som drabbats av våld och fattigdom. RdS har det övergripande ansvaret för genomförandet av projektaktiviteter på gemenskapsnivå.

Fespad

Fespad är en annan Salvadoransk organisationen som deltar i genomförandet av Humanium Metal by IM i El Salvador. Fespad grundades 1988 och definierar sig som en institution för mänsklig befordran, vars ram för samhällets tillvägagångssätt är lagen. Fespad främjar demokratiska värderingar som uttrycks i en deltagande organisationsstruktur. Organisationen tillhör flera nationella och internationella nätverk och allianser, från vilket de främjar kunskap och respekt för mänskliga rättigheter.

Amilcar Durán – En förändringsagent

Amilcar Durán är en av grundarna till Rds/Survivors Network. Amilcar själv har lidit av det väpnade våldet i El Salvador. Amilcar och hans kollega attackerades och blev beskjutna av en grupp beväpnade män. Amilcar överlevde, hans vän gjorde det inte.

Under sin rehabilitering träffade Amilcar andra människor som hade samma erfarenhet som honom själv. Att prata med människor i samma situation har inspirerat honom i sitt arbete. Han beskriver det som ”du tror bara att livet kan vara bättre när människor i samma situation säger det till dig”.

Amilcar arbetar för förändringar i attityder mot handeldvapen i El Salvador. Han pratar ofta med ungdomar på gatorna och de berättar för honom att det bara finns tre ”destinationer” för dem, sjukhuset, fängelset eller i slutändan kyrkogården.

Amilcar svarar att det finns en fjärde väg; att som honom själv, hamna i en rullstol. Med sin viljestyrka och ansträngningar arbetar Amilcar aktivt för att förhindra våld och stödja de överlevande för att få ett bättre liv.