Genom att investera i Humanium Metal by IM bidrar ert företag till att smälta ner illegala vapen och möjliggör en fredligare värld.

Humanium Metal by IM är ett initiav som på ett konkret sätt arbetar för att minska vapenvåldet i världen och för att bygga upp våldsdrabbade samhällen. Beslagtagna vapen i Centralamerika smälts ner under övervakning av lokala myndigheter, råvaran förädlas och görs tillgänglig för massproduktion.

Intäkterna från projektet finansierar fler nedsmältningar samt IMs internationella utvecklingsarbete. Nu har ert företag möjlighet att bidra till en fredligare framtid.

Projektet har fått ett globalt genomslag med massivt medieintresse samt vunnit flera prestige-
fyllda utmärkelser för såväl sin innovativa metod som för sin design.

Kontakta oss för information om hur ert företag kan investera i Humanium Metal by IM.

Kontaktperson