Varje minut skjuts en människa i världen till döds. Vapenrelaterat våld är ett globalt problem som slår hårt mot utvecklingsländer, något som länge varit uppenbart för IM och andra organisationer som arbetar med bistånd. Hösten 2016 lanserades Humanium Metal by IM som ett sätt att vända utvecklingen till något positivt.

– Det väpnade våldet kostar tusentals miljarder kronor om året. Därför kallar vi Humanium Metal by IM för den värdefullaste metall som finns, säger Ann Svensén, IMs generalsekreterare 2015-2018.

Syftet med projektet är att minska vapenvåldet i världen och att bygga fredligare samhällen i våldsdrabbade länder. Beslagtagna vapen i Centralamerika smälts ner under övervakning av lokala myndigheter, råvaran förädlas och görs tillgänglig för massproduktion av fredliga nyttoföremål. Intäkterna från projektet finansierar fler nedsmältningar samt IMs internationella utvecklingsarbete. Initiativet verkar i enlighet med SDG 16, det globala målet för fredliga och inkluderande samhällen, för att sätta fokus på det ökade vapenvåldet och samtidigt skapa konkret förändring för människor som lever i samhällen präglade av våld och konflikter.

Fördelarna med initiativet är många

  • Beslagtagna illegala vapen oskadliggörs och kan inte hamna på gatan och döda igen.
  • Genom att ge företag möjlighet att massproducera varor av Humanium Metal genereras inkomster som via IMs partnerprojekt bidrar till positiv utveckling i våldsdrabbade länder.
  • Företag och produkter som använder sig av Humanium Metal by IM bidrar till en attitydförändring – mot vapen, för fredliga och hållbara samhällen.

Projektet har fått ett globalt genomslag med massivt medieintresse samt vunnit flera prestigefyllda utmärkelser för såväl sin innovativa metod som för sin design. Detta gör att företag hör av sig och vill använda Humanium Metal by IM i fredliga produkter. Även intresset hos konsumenter som vill köpa produkterna växer. Och vinnarna är medborgarna i de våldsdrabbade länder projektet syftar att bygga upp och förändra.

Kontaktperson
Simon Marke Gran
Projektledare Humanium Metal