Rafiki – för årskurs 2-6

Rafiki är ett verktyg för dig som vill ta upp värdegrund och globala utvecklingsfrågor i din klass. Rafiki riktar sig till barn i låg- och mellanstadieåldern och vill visa både olikheter och likheter mellan hur vi lever i Sverige och hur barn har det i andra länder. Syftet är att synliggöra alla barns lika värde, att skapa intresse och förståelse.

Skolmaterialet passar för barn i årkurserna 2-6 och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar på likheter och lyfter barnkonventionen, de Globala målen och barns rättigheter.

Rafiki ger dina elever berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet. Låt diskussionen om värderingar sträcka sig utanför klassrummet.

Vem är Rafiki?

Rafiki-figuren reser runt i världen och träffar barn och ungdomar. Han reser runt i skolor i Sverige och berättar om hur det är att vara barn. Mest berättar han om den fattigare delen av världen för den är okänd för många i Sverige, Rafiki visar att barn är lika och har samma värde.

Rafiki vill visa fakta så att det blir lättare att förstå världen. Rafiki vill slå hål på myter och försöka ge en rättvisande bild av världen. Det är viktigt för Rafiki med kunskap och upplevelser. Men Rafiki vill också visa hur man kan använda sin kunskap. För det går att påverka världen! Kunskap om människors vardag i världen är viktigt.

Följ Rafiki på Facebook!

Rafiki-tidningen

Tidningen kommer ut fyra gånger per år och du kan enkelt, och till en låg kostnad, prenumerera till din klass.
Tidningen har blandat innehåll med reportage om barn inom temat för aktuellt nummer, korsord, fakta om djur, något recept, lekar eller kanske en pysselidé. Läs Rafikis tidning här!

På Rafikis webb

Här finns massor av material för storbild, film och pedagogiskt material. Lektionstips och tidningar som pdf. Här kan eleverna själva leta i vår stora resväska från hela världen! Du kan hitta materialet på www.rafiki.se.

Tidningen Rafiki

Tidningen Rafiki kommer ut med fyra nummer per år.