IM arbetar för en värld utan fattigdom och utanförskap, för social och ekonomisk inkludering. Vi vill se samhällen där alla får samma möjlighet, oavsett kön, etnicitet eller funktionsvariation. Vi vet att förändring är möjlig – vi har 80 års erfarenhet av att förbättra världen!

Långsiktigt bistånd handlar om att uppnå verklig förändring. IMs partnerorganisationer runtom i världen vet vad som behöver göras  och arbetar på flera nivåer för att människor ska få det bättre.

När vi människor möter nöd vill vi ofta hjälpa direkt. Ge en hungrig mat, ge en fattig pengar. Naturligtvis ska vi hjälpa till, men för att uppnå varaktig förändring krävs mer. Det krävs att vi ser vilka orättvisor som ligger bakom att vissa grupper hamnar utanför både socialt och ekonomiskt. Och det krävs att de som är ansvariga – det vill säga myndigheter och stater – ser till att alla människor får vad de har rätt till och att systemen i sig inte diskriminerar någon.

Ofta beror orättvisor på djupt rotade traditioner och vanor som bildar samhällsstrukturer som på olika sätt slår mot vissa grupper. Det kan handla om förlegade könsstereotyper, om fördomar och okunskap om funktionsnedsättning eller om ren rasism. Det säger sig själv att sådant som varit orättvist väldigt länge också kan ta väldigt lång tid att förändra. Därför gäller det att vara ihärdig, och tro på att förändring är möjlig!

Hållbar förändring måste ske på flera nivåer. Utsatta människor måste få kunskap om sina rättigheter, få möjlighet att själva ta tag i sin situation och engagera sig både för sin egen och andras skull. Samtidigt måste organisationer, som IMs olika partnerorganisationer, ha den kompetens och de nätverk som krävs för sprida kunskap och för att mobilisera och fånga upp människors engagemang och kräva förändring av makthavare. Dessutom måste lagstiftning och rättssystem fungera så att inga grupper diskrimineras, och människor måste ha rätt att engagera sig och påverka politiken utan att riskera att straffas.

Läs mer om IMs syn på förändring i IMs idéprogram.

Kontaktpersoner
Martin Nihlgård
Martin Nihlgård
Generalsekreterare
Sara Fallström
HR-specialist risk, kris, säkerhet
Foto: Malin Kihlström.

De stod upp för sina rättigheter

Tjejerna på Ntchisi Secondary School i Malawi har genom IM-stödda workshops fått kunskap om sina rättigheter. Genom det fick de kraft att stå upp för sig själva och kräva att en lärare som utsatte dem för sexuella trakasserier skulle avsättas. Läraren har nu fått lämna sin tjänst.

Stöd IMs arbete