Antirasism-certifiering

Varför göra en Antirasism-certifiering?
Diskriminering på arbetsplatsen gör att anställda känner sig otrygga. Detta går att förändra! Vinsterna med att bli medveten om detta och verka för en förändring är bland annat större trivsel på arbetsplatsen och bibehållen och breddad kompetens.  En undersökning från 2019 visar att en majoritet av de unga generationerna uppger att ”en jämn fördelning av kön och etnicitet är av stor vikt när de överväger arbetsgivare”.

Förutom den viktiga jämlikhets- och rättighetsaspekten, att alla oavsett bakgrund ska känna sig bekväma på sin arbetsplats och slippa diskriminerande attityder, så finns det rapporter som visar att organisationer som pratar mer om likabehandlingsfrågor har bättre förmåga att minimera risker för diskriminering i samband med rekrytering. Rapporter visar också att organisationer som är duktiga på mångfald och inkludering också blir mer framgångsrika.

Källor:
Vita privilegier och diskriminering, 2021.
IMs rapport Rasism i arbetslivet, 2021.
Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden, 2020.

En Antirasism-certifiering hjälper er att skapa en

  • Jämlik arbetsplats – där alla, inte bara majoriteten, känner sig välkomna och lika behandlade
  • Öppen arbetsplats   – där man på riktigt lever sina värderingar och lever upp till sina policies
  • Attraktiv arbetsplats– där unga menar att det är värdefullt att arbeta – en arbetsplats där alla inkluderas och på en arbetsplats som speglar dagens samhälle
  • Arbetsplats med gott renommé– en arbetsplats som är rättvis, får ett rykte som sprids av sig självt

Vad innebär en Antirasism-certifiering?
Vi på IM vet att ett aktivt antirasistiskt jämlikhetsarbete på arbetsplatsen gör skillnad för de anställda/medarbetarna. Menar vi allvar med att vi vill ändra förutsättningarna så måste man ta tag i arbetet. Vi börjar med att träffa dig som arbetsgivare och skapar en tidsplan för arbetet. Sedan skapar vi en grupp på din arbetsplats som hjälper oss att genomföra processen.

Vår certifieringsprocess följer olika steg

Steg 1: Workshops som syftar till att utjämna kunskapsskillnader i organisationen.

Steg 2: Kartläggning: syftar till att kartlägga risker för diskriminering avseende hudfärg på arbetsplats.

Steg 3: Synliggörande: syftar till att presentera resultatet av kartläggningen för organisationen

Steg 4: Ta fram handlingsplan: syftar till att ta fram en konkret plan för hur ni arbetar för att bli en mer jämlik och inkluderande arbetsplats.

Processen innehåller även rekommendationer om hur ni följer upp och utvärderar arbetet långsiktigt. Detta är ett arbete vi själva gjort på IM, och det är en process som gjort att vi ständigt utvecklar oss till en bättre arbetsplats. Vi vill nu att fler ska få den möjligheten.

Nu har ditt företag/organisation chansen att bli ett bättre företag!
IM har utvecklat en Antirasism-certifiering som syftar till att lägga grunden för en positiv utvecklig mot en jämlik och inkluderande arbetsplats. Genom lärande, kartläggning, synliggörande och analys drivs arbetet fram och mot slutet av certifieringsprocessen har ni en handlingsplan med tydliga aktiva åtgärder att fortsätta arbetet med. När handlingsplanen är genomförd får arbetsplatsen en certifiering!

Ordinarie kostnaden för en certifiering är ca 100 000 kr + moms. Under våren 2022 kommer vi att erbjuda en certifiering på en arbetsplats till en kostnad av bara 30 000 kr. Eftersom det är många som hört av sig har vi bestämt att företaget eller organisationen får lämna en motivering där vinnaren blir den som vi anser har mest nytta av en certifiering. Är det din arbetsplats som nominerar sig och vinner certifieringen? Fyll i formuläret nedan så tar vi kontakt inom kort.

Skicka oss er motivering till varför just ni är den arbetsplats som ska certifieras. Vi vill veta arbetsgivarens motivering till varför man nominerar arbetsplatsen, vilka förutsättningar som ni har på er arbetsplats och vad ni vill uppnå med att gå igenom en certifieringsprocess.