Antirasism i arbetslivet

Under 2019 drev IM projektet Antirasism - en mänsklig rättighet, för att höja kunskapen om rasistiska strukturer i Sverige och dess negativa påverkan på människors liv och förutsättningar. Det skapades även en plattform för nätverksträffar för att samtala om antirasism.

Ett uppföljande projekt: Antirasism i Arbetslivet drog igång i september 2020. Projektet drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), och innebär ännu ett steg i utvecklandet av vårt antirasistiska arbete, med en fördjupning i hur vi kan arbeta med antirasistiska metoder i arbetslivet.

Inom ramen för projektet tas bland annat en konsekvensanalys av rasismens effekter i arbetslivet fram. Genom att synliggöra rasismens effekter på arbetsmarknaden, för både individers liv och för arbetsmarknadens olika sektorer ­– offentlig, privat och ideell – kan vi också lyfta hur och varför vi bör implementera ett mer omfattande antirasistiskt arbete inom de olika delarna av arbetslivet.

För att gå vidare till praktiken, har projektet även fokuserat på att kartlägga det arbete som tidigare har gjorts och som i nuläget görs, när det kommer till antidiskrimineringsarbete på arbetsplatser. Denna kartläggning har gjorts med målet att vidareutveckla och ta fram en certifieringsprocess i antirasism. IM kommer som arbetsplats själva vara först ut i denna process och fungerar nu som en pilot för certifieringsprocessen.

Projektet kommer också att hålla i samtalsträffar för arbetsgivare. Syftet är att skapa ett nätverk av arbetsgivare som tillsammans kan diskutera och utveckla sitt antirasistiska arbete. Mer information om dem kommer i april!

Har du frågor om projektet? Eller vill du som arbetsgivare ta del av projektet?

Kontakta vår projektledare Nazanin Sepehri. Nazanin.sepehri@imsweden.org

Engagera ditt företag!

Vad är vinsterna med ett jämlikhetsarbete? Vilka verktyg finns för att arbeta med aktiva åtgärder med fokus på diskriminering baserad på etnisk tillhörighet? IM bjuder in lednings- & HR-personal till två samtalsträffar om jämlikhetsarbete och antirasism.

Datum: 11 maj 11.00 – 12.00 &
18 maj 11.00 – 12.00
Anmäl dig här