Antirasism i arbetslivet

Under hösten 2021 -våren 2022 kommer vi att erbjuda två arbetsgivare möjlighet att testa IMs antirasistiska certifieringsmodell inom ramen för projektet : Global antiracism -for local change – Act glocal. Projektet finansieras av MUCF. Arbetsplatserna kommer genom certifieringen stärka sitt inkluderings- och jämlikhetsarbetet och höja medarbetarnas kunskap om rasism och hur man agerar antirasistiskt.

IMs certifieringsprocess är baserat på DOs fyra steg för aktiva åtgärder mot diskriminering på arbetsplats och har utvecklats efter en kartläggning av olika antidiskrimineringsarbeten på arbetsplatser. Certifieringen testades internt på IM under vår och sommar 2021 med mycket goda resultat.

Är du en arbetsgivare som vill ge din arbetsplats en antirasistisk certifiering?
Kontakta oss så förklarar vi gärna hur processen fungerar i praktiken och vilka resultat du kan vänta dig!

Under 2021 har IM gjort en konsekvensanalys av rasismens effekter i arbetslivet. Denna är sammanställd i en rapport som synliggör rasismens effekter på arbetsmarknaden, både för individer och för arbetsmarknadens olika sektorer ¬– offentlig, privat och ideell. Rapporten lyfter fram hur och varför vi bör implementera ett mer omfattande antirasistiskt arbete inom de olika delarna av arbetslivet. Arbetet är gjort inom ramen för projektet Antirasism i arbetslivet som finansieras av MUCF. Rapporten hittar ni i sidomenyn till höger.

Rasism i arbetslivet - Rapport

Läs vår rapport Rasism i arbetslivet här. I rapporten tar vi upp rasistiska strukturer på arbetsmarknaden och verktyg och metoder för hur man kan arbeta för en mer jämlik arbetsplats.

Bli en MR-agent

Vill du engagera dig för mänskliga rättigheter och mot rasism? Vill du träffa andra som också vill engagera sig i dessa frågor? Är du trött på den ökade rasismen, ojämlikheten och segregeringen i samhället idag? Vill du agera för att förändra samhället? Känner du dig orolig inför valet 2022?

Bli en agent för mänskliga rättigheter – bli en MR agent!