Antirasism i arbetslivet

Under 2019 drev IM projektet Antirasism­­­- en mänsklig rättighet, för att höja kunskap om rasistiska strukturer i Sverige och dess negativa påverkan på människors liv och förutsättningar. Det skapades även en plattform för nätverksträffar för att samtala om antirasism.

Ett uppföljande projekt: Antirasism i Arbetslivet drog igång i september 2020. Projektet drivs med stöd av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), och innebär ännu ett steg i utvecklandet av vårt antirasistiska arbete, med en fördjupning i hur vi kan arbeta med antirasistiska metoder i arbetslivet.

Inom ramen för projektet tas bland annat en konsekvensanalys av rasismens effekter i arbetslivet fram. Genom att synliggöra rasismens effekter på arbetsmarknaden, för både individers liv och för arbetsmarknadens olika sektorer ­– offentlig, privat och ideell – kan vi också lyfta hur och varför vi bör implementera ett mer omfattande antirasistiskt arbete inom de olika delarna av arbetslivet.

För att gå vidare till praktiken, fokuserar projektets andra del på att kartlägga det arbete som tidigare har gjorts och som i nuläget görs, när det kommer till antidiskrimineringsarbete på arbetsplatser. Denna kartläggning görs med målet att vidareutveckla och ta fram ett certifieringsprogram i antirasism.

I samband med vår kartläggning skapar vi även utrymme för att mötas och fördjupa oss i dessa frågor tillsammans med andra.

Under denna höst bjuder vi in till en samtalsserie i tre delar om olika aspekter av antirastiskt arbete på arbetsplatser, med förhoppning att påbörja dessa samtal på många olika arbetsplatser. Samtalen kommer att handla om kunskapshöjning och juridik, pedagogik och språk samt rasism och antirasism inom svensk hälso-och sjukvård.

Samtalen kommer live sändas den 25/11, 2/12 och 9/12. Dessa äger rum kl.12.00-13.00 och kan ses på följande länk:
https://zoom.us/j/96898016106

 

Har du frågor om projektet? Eller vill du som arbetsgivare ta del av projektet?

Kontakta vår projektledare Nazanin Sepehri. Nazanin.sepehri@imsweden.org