Vad är vinsterna med ett jämlikhetsarbete? Vilka verktyg finns för att arbeta med aktiva åtgärder med fokus på diskriminering baserad på etnisk tillhörighet? IM bjuder in lednings- & HR-personal till två samtalsträffar om jämlikhetsarbete och antirasism.

11 maj 11.00 – 12.00
IMs rapportsläpp om rasismens konsekvenser på arbetsmarknaden påbörjar samtalsträffarna. Vi kommer få en överblick över rapportens innehåll. Även Länsstyrelsen Stockholms projekt Vidga Normen håller en föreläsning om deras arbete med hudfärgsbaserad rasism på arbetsplatser. Deltagare får möjlighet att anonymt lyfta utmaningar de har på arbetsplatsen.

18 maj 11.00 – 12.00
Unionen berättar om sitt konkreta arbete med aktiva åtgärder. IM presenterar en verktygslåda med olika metoder för jämlikhetsarbete på arbetsplatser. Tid för diskussion och reflektion finns.

Ta möjligheten att diskutera med andra arbetsgivare om utmaningar, processer och lösningar när det kommer till etnisk diskriminering på din arbetsplats. Samtalsträffarna kommer erbjuda föreläsningar, verktygslåda och möjlighet att på ett tryggt sätt diskutera svåra frågor.

Anmälan sker med formuläret nedan senast den 3 maj: