Bli MR-agent

Vill du engagera dig för mänskliga rättigheter och mot rasism? Vill du träffa andra som också vill engagera sig i dessa frågor? Är du trött på den ökade rasismen, ojämlikheten och segregeringen i samhället idag? Vill du agera för att förändra samhället? Känner du dig orolig inför valet 2022? Önskar du hitta verktyg för att skydda demokratin? Vill du få inspiration från global aktivism och engagemang och samtidigt hitta ett eget sätt att agera lokalt för ett mer jämlikt samhälle?

Under perioden november 2021 t.o.m. juni 2022 kommer vi erbjuda minst tio volontärer möjligheter att bli MR-agenter och delta i ett praktiskt antirasismprogram. Programmet kommer bygga individers initiativförmåga och bygga nätverk. De som är engagerade får träffa andra som är intresserade av mänskliga rättigheter och antirasism. Projektet delar erfarenheter och inspiration från globala aktivism. Programmet kommer också ge dig organisering – och mobiliseringsverktyg som används för att skapa social förändring för ett mer jämlikt och demokratiskt samhälle. Vi kommer att ses en gång varannan vecka digitalt på kvällstid. Programmet börjar med start i november 2021 och fortsätter t.o.m. juni 2022.
Detta är inom ramen för projektet Global antiracism for local change – Act glocal och är finansierad av MUCF.