I skolan sker möten hela tiden och det är viktigt att det finns utrymme för samtal och inkludering.

Att som barn komma ny till ett land medför flera utmaningar. Det är viktigt att barn som kommer till Sverige får en möjlighet att både bearbeta sådant som hänt och aktivt etableras i samhället. Möten med andra än myndighetspersoner är oerhört viktiga, liksom att få träffa barn med liknande upplevelser.

Ett nyanlänt barn i skolåldern behöver dessutom ofta extra stöd för att klara undervisningen. Att möta vuxna med kunskap om svensk skola, och vuxna som har tid att hjälpa och stötta just dig med läxorna, kan bidra till ökad studiemotivation och en känsla av att inte vara ensam.

Skolan har också en viktig roll när det gäller att motverka rasism och fördomar. IM har därför tagit fram ett pedagogiskt material som är fritt för lärare att använda. Det hittar du här.

Barn i väntan & Barn i start
Läxhjälp
Det nya landet – Startar i skolan
Rafiki – för grundskolans år 2-6

På gång: Barn & skola

Bli volontär!