Barn i Väntan (BIV) och Barn i Start (BIS) är en gruppverksamhet för barn och ungdomar som vill lära sig mer om sig själva, om asylprocessen och om hur det är att vara ny i Sverige.

Fokus ligger på deltagarnas egna känslor och syftet är att stärka barnen oavsett vilket land de kommer att växa upp i.

BIV vänder sig till barn och ungdomar i asylsökande familjer och BIS till barn och ungdomar som har fått uppehållstillstånd i Sverige.

Verksamheten utvecklades i Malmö i samarbete mellan Individuell Människohjälp och Svenska kyrkan, men har nu spridits och finns på ett flertal orter i Sverige. BIV/BIS är politiskt och religiöst neutralt och kostnadsfritt för familjer att delta i.