Rafiki är ett verktyg för dig som vill ta upp värdegrund och globala utvecklingsfrågor i din klass.

Skolmaterialet passar för barn i årkurserna 2-6 och tar på ett enkelt sätt upp barns vardag runt om i världen, visar på likheter och lyfter barnkonventionen och barns rättigheter.

Rafiki ger dina elever berättelser som gör det möjligt att förstå andra barns verklighet. Låt diskussionen om värderingar sträcka sig utanför klassrummet.

Följ Rafiki på Facebook!

Rafiki-tidningen

Kommer ut fyra gånger per år och du kan enkelt, och till en låg kostnad, prenumerera till din klass.
Tidningen har blandat innehåll med reportage om barn inom temat för aktuellt nummer, korsord, fakta om djur, något recept, lek eller kanske en pysselidé. Läs Rafikis tidning här!

Rafikis Barnrättsbok

Boken lyfter barns rättigheter med barns röster från hela världen. Upptäck likheterna och upptäck barnkonventionen.

På Rafikis webb

Här finns massor av material för storbild, film och pedagogiskt material. Lektionstips och tidningar som pdf. Här kan eleverna själva leta i vår stora resväska från hela världen!

Läs Rafikis Barnrättsbok här!