Kvinnokraft

Tillsammans med Ikano Bank driver IM ett projekt i Herrgården i Malmö för att stärka kvinnors handlingskraft. I projektet får kvinnorna stöd att ta sig in i det svenska arbetslivet genom bland annat coachning och mentorskap.

Kvinnokraft är ett treårigt projekt som IM driver tillsammans med Ikano Bank. Projektet fokuserar på kvinnor i Herrgården i Malmö, ett område där 80 procent av befolkningen har utländsk bakgrund och där utbildningsnivån är lägre än i övriga Malmö. I projektet erbjuds deltagarna vägledning, coachning, nätverk, studiebesök och hjälp med att hitta mentorer i yrkeslivet.

Projektet drivs på samma sätt som IM arbetar med kvinnogrupper internationellt – genom att stärka kvinnornas handlingskraft utifrån deras egna behov och förutsättningar. Kvinnorna skapar tillsammans en gemenskap där de känner sig trygga och stöttar och lyfter varandra. För att även påverka de sociala strukturerna runt kvinnorna och underlätta för dem att ta steget in i arbetslivet arrangeras träffar tillsammans med anhöriga.

Delta!

Kvinnokraft bedrivs på Ramels väg 41, Lokalen Varda, på torsdagar mellan 10-12.

Om du är intresserad av att delta är det bara att komma förbi!