Kvinnokraft

Målet för projektet Kvinnokraft 2.0 är aktivt samhällsengagemang genom ägandeskap och egenmakt.

2021-2022 (projektet är avslutat)

Kvinnorna organiserar sig för att själva (med stöd från IM) driva en mötesplats där olika samhällsfrågor lyfts och diskuteras.

Fokus är att skapa en plattform för att höja utrikes födda kvinnors röster, erfarenheter och förslag på utveckling i relevanta samhällsfrågor. Att alla som bor och deltar i en demokratisk stat hörs och blir lyssnade på är en grundbult i demokratin, och något som Kvinnokraft 2.0 kommer sträva efter.

Kvinnokraft 2.0 kommer drivas i Malmö och Vrigstad.

 

 

2018-2021 (Projektet är avslutat)

Tillsammans med Ikano Bank och Arbetsmarknadsavdelningen i Malmö Stad har IM drivit ett projekt i Herrgården i Malmö, samt online, för att stärka utrikes födda kvinnors handlingskraft. I projektet har kvinnorna fått stöd för att ta sig in i det svenska arbetslivet genom vägledning, coachning, nätverk, studiebesök, föreläsningar, CV-skrivning mm.

Projektet har drivits på samma sätt som IM arbetar med kvinnogrupper internationellt – genom att stärka kvinnornas handlingskraft och egenmakt, utifrån deras egna behov och förutsättningar. Kvinnorna har tillsammans skapat en gemenskap där de känt sig trygga med fokus på att stötta och lyft varandra. Genom Kvinnokraft har Kvinnorna tagit tydliga steg framåt i sin förändringsprocess och på så vis kommit närmre sysselsättning

Resultat från projektet är följande:

  • 73 kvinnor har deltagit på Kvinnokraft och tagit steg mot sysselsättning
  • 61 kvinnor har kartlagt sin profil
  • 50 kvinnor har skrivit ett CV och personligt brev
  • 28 kvinnor har tränat intervjuteknik
  • 25 kvinnor har deltagit på ett studiebesök
  • 44 kvinnor har deltagit på en föreläsning
  • 32 kvinnor har förbättrat sina språkliga kompetenser genom konceptet språkvän
  • 12 kvinnor har börjat arbeta
  • 14 kvinnor har börjat studera
  • 3 kvinnor har börjat med annan typ av sysselsättning

Metodhandbok

Vi tagit fram en metodbok med syfte att beskriva hur man kan gå till väga för att genomföra projekt liknande Kvinnokraft. Metodboken fungerar som en guide för er som också vill arbeta med etablering.