Det nya landet är en vision om ett Sverige som är inkluderade och välkomnande. Med Det nya landet vill vi uppmana såväl etablerade som nya svenskar att integreras. Vi ska inte längre dela upp varandra i vi och dom utan istället hitta vägar framåt och skapa förutsättningar för att leva tillsammans.

I #detnyalandet får alla plats och ingen bedöms utifrån sitt ursprung. Det är en vision om ett land där fler människor möts och ser vad som förenar oss snarare än vad som skiljer oss åt. Vår förhoppning är att minska främlingsskap, misstro och rädsla och tillsammans bygga ett starkare och mer hållbart land. Istället för att ställa frågan OM vi ska leva tillsammans, vill vi med denna kampanjen diskutera HUR vi ska leva tillsammans.

Jag vill vara med och skapa Det nya landet – hur gör jag?

För att visa att du står bakom visionen om Det nya landet, och hjälpa till att sprida den vidare, kan du bli ambassadör. Genom att bli ambassadör för Det nya landet får du möjlighet att påverka. Du får regelbundna nyhetsbrev som innehåller positiva integrationsberättelser och konkreta tips på hur du kan vara med och integreras. Gilla också vår Facebooksida för uppdateringar!