Att träffas och göra något tillsammans är roligt! Dessutom skapar det gemenskap och en känsla av tillhörighet.

Att få ta del av en föreningsverksamhet, att få en aktiv fritid och att få vara del i en grupp kan vara just det som gör vardagen meningsfull. IM arbetar med olika typer av föreningsintroduktion.

Parallellt jobbar IM med att göra föreningslivet mer inkluderande genom utbildningar och påverkansinsatser.

Move it & aktiv fritid

Move it samt aktiv fritid är ett sätt att stöttar ungdomar att hitta en fritidsaktivitet, till exempel en förening att engagera sig i eller en idrottsklubb. Gå till vår volontärssida för att hitta aktiviteter i just din stad.

Hantverksgrupp i Lund

IM anordnar även en Hantverksgrupp i Lund. Här träffas människor och stickar, pratar svenska och knyter nya vänskapsband.