Att vara en del av arbetslivet är en självklarhet för vissa och en dröm för andra.

Att få arbeta, göra nytta och ha möjligheter till en försörjning är livsviktigt. Genom att klara av sin egen försörjning och ta aktiv del i arbetslivet ökar självkänslan och möjligheterna att påverka sitt eget och sin familjs liv. Genom olika insatser kan vi alla hjälpa till att göra steget in i arbetslivet lättare.

Om yrkesgrupper