Språket är nyckeln till att kunna ta del av samhället.

Genom olika språkverksamheter skapar vi möten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Här träffas och fikar vi, lär av varandras erfarenheter och får nya vänner. Genom att träna på språket och lära sig svenska kan man lättare ta del av samhället och får en starkare känsla av sammanhang. Språket är också en nyckel till arbetslivet, till utbildning och till social samvaro. Utbytet är naturligtvis ömsesidigt. Som svenskspråkig får du chansen att snappa upp nya ord på många av de stora språken i Sverige idag.

Språkfika:
Språkfika och SFI Falkenberg
Språkfika Göteborg
Språkfika för kvinnor Göteborg (Tynnered)
Språkfika Lund
Språkfika Malmö City
Språkfika Malmö (Limhamn)
Språkfika Stockholm (Blackeberg)
Språkfika Stockholm (Södermalm)

På gång: Språkfika

Bli volontär!