När vi möts blir vi bättre på att förstå varandra, och det är då förändring kan ske.

IM skapar möten mellan nyanlända och etablerade svenskar. Det handlar om en frivillig, social och ömsesidig kontakt där båda har intresse av att träffa varandra.

Du som är nyanländ får en ny vän eller en relation med en familj som kan mer om det svenska samhället och som du kan prata svenska med. Du som är etablerad får en vän som är ny i Sverige och som kan ge dig nya perspektiv och lärdomar.

Rådrum

Rådrum är en återkommande träffpunkt som finns i flera svenska städer där besökarna kan få stöd i kontakten med samhället. De kan få hjälp att söka jobb, fylla i blanketter, tyda officiella dokument och mycket mer. Dessutom får de både språkträning och ett socialt sammanhang. Läs mer här.

Duo Stockholm

Duo Stockholm  är ett sätt att möta vänner. Målet är att skapa möten mellan nysvenskar och etablerade svenskar där båda får nya perspektiv och lärdomar. Läs mer om verksamheten här.

Kvinnoträff i Stockholm

IM anordnar även kvinnoträffar i Stockholm. Tillsammans fikar, pratar och umgås nyanlända och etablerade svenska kvinnor med varandra. Vill du veta mer? Läs mer här.

Vänskapa i Lund

IMs lokalförening bedriver Vänskapa Familj samt Vänskapa Unga i Lund. I Vänskapa Familj träffas etablerade och nyanlända familjer för att umgås och hitta på saker tillsammans. I Vänskapa Unga träffar etablerade familjer en nyanländ ungdom.