Målet med RådRum är att öka tilliten till och delaktigheten i samhället och att stärka förmågan till egenmakt – alltså förmågan att ta kontrollen över sitt liv och förverkliga sin inneboende potential som alla människor har.

RådRum erbjuder kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgivning och verksamheten är öppen för alla.

Många av frivilligrådgivarna är personer som kommit nya till Sverige, andra har bott i landet i hela livet. Alla frivilligrådgivare går en obligatorisk utbildning som ger grundläggande kunskap om det svenska samhället samt övning i samtalsteknik, bemötande och rutiner.

Så här sammanfattar vi nyttan med och effekterna av RådRum:

Rättigheter: ökade möjligheter att ta tillvara sina rättigheter i lika stor utsträckning som resten av befolkningen.

Inkludering: möjlighet till språkträning, tillgång till ett socialt sammanhang, ökad kulturförståelse, ett stärkt personligt nätverk och personlig utveckling.

Etablering: ökade möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden, tillgång till värdefulla nätverk och möjlighet att bidra till samhället genom ideellt engagemang.

Bakgrund RådRum

Bakom RådRum står Hållbar Utveckling Skåne, IM Individuell Människohjälp, Bildningsförbundet Sensus, Malmö Stad och Region Skåne.Vi främjar migrationens möjligheter genom att driva ett projekt som medfinansieras av Asyl-, migrations- och integrationsfonden.

Vill du veta mer? Läs på RådRums egna hemsida här.

Vi har RådRum på flera ställen i Skåne:

Eslöv
Lund
Lund (Linero)
Malmö Garaget
Malmö Rosengård
Malmö City

På gång: RådRum