Alla människor ska samma rättigheter och möjligheter. Resurser och inflytande ska vara rättvist fördelade, oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsvariation eller ålder. Ingen ska lämnas bakom eller utanför utvecklingen.

I två av de Globala målen har FNs medlemsländer förbundit sig till att se till att män och kvinnor blir jämställda och att resurser och inflytande i samhället fördelas rättvist – i ekonomisk, social såväl som politisk bemärkelse. Dessa två mål är det Globala målet 5 – Jämställdhet och det Globala målet 10 – Minskad ojämlikhet.

Jämlikhet  – en mänsklig rättighet

Att slippa utsättas för någon form av våld eller diskriminering är en mänsklig rättighet för alla, inklusive kvinnor och flickor. Jämlikhet och rättvis fördelning av resurser och inflytande, minskar inte bara risken för konflikter utan ger alla möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Allt detta är en viktig förutsättning för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

Det har blivit bättre men orättvisorna är fortfarande stora

Samtidigt som många länder haft en positiv ekonomisk utveckling med förbättringar på flera plan, så har också klyftorna ökat, mellan människor såväl som mellan länder.

Det finns många svåra problem som världen behöver lösa för att uppnå jämställdhet och jämlikhet. Inkomstklyftorna behöver minskas. Rasism, diskriminering och våld och utnyttjande av kvinnor och flickor måste utrotas. Social, ekonomisk och politisk inkludering ska vara en regel. Listan är lång.

Vad gör IM för att världen ska bli mer jämlik?

Vår verksamhet bygger på övertygelsen om att alla har en inneboende förmåga att kunna påverka sin situation. Vi tror också på kraften av att människor organiserar sig och försöker göra saker tillsammans. Det skapar snöbollseffekter som kan driva på för förändring.

Många av våra insatser handlar om att stötta och stärka människor, grupper och gräsrotsrörelser så att de känner modet, styrkan och tilltron att ta initiativ och skrida till handling. Här är några konkreta exempel:

  • Sparlåneklubbar, stödgrupper och försörjningsprojekt skapar stöd, trygghet och försörjningsmöjligheter för utsatta grupper och ökar deras inflytande i samhället.
  • Arbete för att förhindra barnäktenskap i länder där detta praktiseras, samt att underlätta för flickor som varit barnäktenskap att ta sig tillbaka till skolan.
  • Samarbete med lokala organisationer som kämpar för kvinnors rättigheter
  • Utbilda och informera ungdomar om sexualitet och sexuella rättigheter, for att motverka barngraviditeter och  sexuellt utnyttjande av flickor och kvinnor.

Mozeh Fraihat säger att IMs partnerorganisation Arab Women Organization stärkt henne och gett henne självförtroendet att skapa förändring. Läs artikeln »

Erida Mausauri

Erida Mausauri fick sin mark stulen av en granne. Med stöd och hjälp av IMs partner Wolrec fick hon den tillbaka. Idag kan åter försörja sin familj. Läs artikeln »

Fakta om jämlikhet
  • Den rikaste procenten i välden äger 44 procent av världens förmögenhet.
  • De tio rikaste miljardärerna är tillsammans mer förmögna än de flesta länder.
  • Inget land har uppnått fullständig jämställdhet mellan könen.
  • Flickor är överrepresenterade bland jordens allra fattigaste.

Källor: Credit Suisse Global Wealth Report, Forbes, FN-förbundet