Ett barnäktenskap är ett giftermål där en eller bägge parter är under 18 år. Mestadels är det flickor som drabbas. Som regel tas de ur skolan, skiljs från sin familj och tvingas föda barn medan de fortfarande är barn själva. Med låg utbildning får flickorna svårt att ta sig ur fattigdom och deras familj hamnar i en negativ spiral där barnäktenskap ses som enda lösningen för deras egna döttrar.

Mer än 700 miljoner av väldens kvinnor ingick i äktenskap som barn. Mer än var tredje, omkring 250 miljoner, var yngre än 15 år. Att gifta bort barn i mycket ung ålder är vanligast i södra Asien och i Afrika söder om Sahara. Men även i Mellanöstern, Nordafrika och andra delar av Asien förekommer barnäktenskap inom vissa grupper.

De flesta länder har 18 år som minimiålder för giftermål. Men i många av dessa finns det undantag i lagstiftningen. Graviditet, eller snarare grunden till denna, kan vara ett sådant undantag. Men även olika sociala normer och traditioner kan vara faktorer.

Varför förekommer barnäktenskap?

För de flesta av oss är det svårt att föreställa sig hur någon förälder kan gifta bort sitt barn. Det är sällan av illvilja det sker. Barnäktenskap praktiseras som regel i länder med helt andra normer och syn på könsrollerna, vilket är en del av problematiken.

Fattigdomen är den absolut största orsaken till barnäktenskap. Döttrar ses som en ekonomisk börda och ett tidigt giftermål ses som den enda möjlig­heten för en fattig och utsatt familj att överleva. Föräldrarna tror också i många fall att flickorna får det bättre och är tryggare i äktenskap.

Barnäktenskap i Sverige

Enligt svensk lag är det förbjudet att tvinga eller pressa någon att gifta sig mot sin vilja. Även förberedelse till äktenskapstvång är brottsligt, liksom att lura någon utomlands för att tvinga dem in i giftermål.

2019 skärptes den svenska lagstiftningen också gällande erkännande av utländska barnäktenskap. Alla barnäktenskap underkänns oavsett om personerna haft en relation till Sverige när de gift sig eller inte. Dock kommer inga barnäktenskap som erkänts innan lagen trädde i kraft att rivas upp.

Joyce Lengwe

Joyce Lengwe var bara 14 år när hon giftes bort. Med IMs stöd kunde hon lämna tvångsäktenskapet. Idag är hon 20 år och vågar drömma om framtiden igen. Läs mer »