Agrupación ciudadana/Colectiva Feminista

Medborgarrörelsen för avkriminalisering av abort stöds av IM och är en del av Colectiva Feminista. Rörelsen verkar på nationell nivå och arbetar framförallt med påverkansarbete för att förändra El Salvadors nuvarande lagstiftning gällande abort. Den nuvarande lagstiftningen kriminaliserar kvinnor och tar ifrån dem rätten till sina kroppar. Över 20 kvinnor har dömts till långa fängelsestraff efter att ha drabbats av missfall eller komplikationer under graviditeten.

Läs mer

Asociación Nuevo Amanecer de El Salvador (Anades)

IM har stöttat Anades sedan starten 1989. Organisationen grundades för att stödja föräldralösa barn som förlorat sina föräldrar under inbördeskriget. I dag stödjer den kvalitativ utbildning för barn utifrån ett rättighetsperspektiv. Anades håller också utbildningar för föräldrar om att uppfostra barn utan våld, arbetar för att stärka kvinnors ekonomiska egenmakt och håller workshops i mänskliga rättigheter och livsmedelssäkerhet. Anades driver också en förskola som underlättar för kvinnor att förvärvsarbeta.

Fespad

Fespad är en människorättsorganisation som via lagstiftningen försöker stärka rättigheterna för utsatta grupper. De är också hängivna förespråkare och förkämpar för det Salvadoranska civilsamhället.  Fespad tillhör flera nationella och internationella nätverk och allianser. Via dessa arbetar de för att sprida kunskap och respekt för mänskliga rättigheter. Fespad är en av organisationerna som deltar i genoimförandet av projektet Humanium Metal by IM.

Fundación Red de Sobrevivientes

Red de Sobrevivientes stödjer personer med funktionsnedsättning och deras familjer att få ökad makt över sina liv genom att stärka deras ekonomiska egenmakt. De håller kurser i jobbsökande och fungerar som en länk mellan arbetsgivare och arbetssökande med funktionsnedsättning. Red de Sobrevivientes stödjer också lokala sparklubbar där målgruppen deltar. IM började samarbeta med gruppen 2016 och de är en av organisationerna som ingår i projektet Humanium Metal by IM.

Red Unión de Mujeres (Rum)

Red Unión de Mujeres stärker kvinnor genom att organisera workshops om deras rättigheter och stödja kvinnogrupper som har egna ekonomiska initiativ. Kvinnogrupperna arbetar med hantverk, service och jordbruk. Rum arbetar också med personer med funktionsnedsättning till exempel blinda kvinnor som driver en massageverksamhet. Organisationen driver även påverkansarbete för att främja kvinnors rättigheter och organisationsfriheten samt för att garantera livsmedelssäkerhet.

Kontaktperson
Kristina Jannerbo
Regionchef Centralamerika