Arab network for civic education (ANHRE)

IM stödjer arbetet att göra ANHREs verktygslåda för medborgarskap inkluderande och jämställt. IM bidrar till utvecklingen av nätverkets och medlemmarnas program och mobilisering för jämställdhet, rättighetsbaserade metoder och integrationspolitik. Man arbetar även för att mobilisera och göra ungdomar, lärare, kvinnor och beslutsfattare till förespråkare för ett jämlikt och inkluderande samhälle.

Läs mer

Lebanese women democratic gathering (RDFL)

Feministiska RDFL kämpar för kvinnors jämställdhet i hela Libanon. De arbetar aktivt i civilsamhället för att främja kvinnors rättigheter och att i samhället och politiken prata om sexuellt våld. De har en helhetssyn som sträcker sig från juridiskt påverkansarbete och kampanjer tillsammans med gräsrotsrörelser till att driva centrum som skyddar och stöttar kvinnor som utsatts för våld.

Läs mer

The Arab NGOs Network for Development (ANND)

ANNDs nätverk består av medlemmar från tolv arabiska länder med sammanlagt nio nationella nätverk. De arbetar för att stärka civilsamhället, respektera och efterleva mänskliga rättigheter samt för en hållbar utveckling i Mellanöstern. Detta gör man genom att bilda opinion på såväl regional som nationell nivå inom tre huvudområden: utveckling, handel och demokrati.

Läs mer