Annahda Women’s Association

I Annahdas arbete utgår man från att varken barn eller vuxna ska behöva utstå diskriminering eller få sina rättigheter inskränkta på grund av någon intellektuell funktionsvariation. IM stöttar Annahdas arbete att tillgodose deras rättigheter, oavsett ålder. Deras arbetsområden sträcker sig från kvalitativ utbildning och rehabilitering för barn till yrkesutbildning för vuxna.

Läs mer

Health Work Committees (HWC)

Health Work Committees, HWC, är en ledande icke-statlig hälso- och utvecklingsorganisation som bistår med hälso- och sjukvård till alla delar av den palestinska befolkningen, men framförallt till de fattiga och marginaliserade.

Läs mer

Palestinian Medical Relief Society (PMRS)

Palestinian Medical Relief Society (PMRS) är en palestinsk civilsamhällesorganisation som verkar i Gaza. Målgruppen är barn med intellektuella funktionsnedsättningar från två till tio års ålder.

Läs mer

Qader for community development (QADER)

Organisationens mål är att alla personer med funktionsvariationer i Palestina ska kunna delta i alla aspekter av livet. QADER riktar in sig på de bakomliggande orsakerna till begränsat deltagande i civilsamhället som personer med funktionsvariationer möter på grund av den utbredda diskrimineringen och stigmatiseringen. IM stödjer QADER i det övergripande arbetet men lägger extra tonvikt på deras ekonomiska program för personer med funktionsvariation samt deras familjer. Genom QADERs träning ges individer hjälp och verktyg för att bli självständiga invånare i samhället.

Läs mer

Röda halvmånen i Gaza (RCA-GZ)

De som drabbas kanske värst av den extrema humanitära och ekonomiska situation som människorna i Gaza lever i är barn med intellektuella funktionsnedsättningar. IM har arbetat med människor med funktionsnedsättningar i ett halvt sekel och drev fram till 2015 verksamheter i Gaza i IMs egen regi. Nu har tre lokala organisationer tagit över det arbetet en av dem är ett center för kvinnors hälsa i Jabaliya-lägret norr om Gaza City, som Röda halvmånen har ansvarat för sedan 1999. Fokus ligger på att erbjuda flickor med intellektuella funktionsnedsättningar grundläggande utbildning och förbättra sina vardagliga färdigheter genom arbetsträning. Det erbjuds också stöd för social integrering.

Läs mer

Social and Economic Policies Monitor (Al-Marsad)

Al-Marsad grundades av en grupp palestinska akademiker i syfte att övervaka den politiska och ekonomiska utvecklingen i Palestina. Målet är att säkerställa att palestiniernas ekonomiska, sociala och medborgerliga rättigheter respekteras. Detta görs genom forskning, påverkansarbete och kapacitetsutveckling av berörda parter.

Läs mer

Teachers Creativity Center (TCC)

Teachers Creativity Center, TCCs viktigaste uppgift är att säkerställa och bidra till utbildning av hög kvalitet som genomsyras av mänskliga rättigheter och medborgerliga värden. Detta kommer att leda till att man bygger upp nya, kreativa generationer med kapacitet att bidra till att bygga ett demokratiskt palestinskt civilsamhälle som engagerar sig för mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.

Läs mer