AOPD

AOPD förespråkar funktionsnedsatta människors rättigheter genom att arbeta för ökad medvetenhet och genom policybevakning, men också genom att arbeta för inkludering inom utbildning och arbete och med avinstitutionalisering.

Läs mer

ASCHF

ASCHF grundades den 28 februari 2002 och är en icke-statlig, demokratisk och opolitisk organisation som inriktar sig på barn med särskilda behov, barn från fattiga familjer och familjer som innefattas av Barnkonventionen.

Läs mer

 

CRPD

CRPD (Center for the Rights of Persons with Disabilities) arbetar med att öka personer med funktionsnedsättnings deltagande i det offentliga livet, såväl som deltagandet av organisationer som företräder dem. Verksamheten kretsar kring juridisk rådgivning och att driva rättsprocesser, arbete för förbättringar i lagstiftningen samt påverkansarbete.

Dorinta

Organisationen Dorinta är en av dem som IM samarbetat längst med i Moldavien, med start 2008. De arbetar med social inkludering av barn och unga med funktionsnedsättning i distriktet Calarasi, norr om huvudstaden Chisinau.

Läs mer

Eco-Răzeni

Eco-Răzeni grundades 1998 och arbetar med att förse ungdomar med information, teknik och kunskaper i miljöfrågor. I staden Ialoveni i sydvästra Moldavien är de en välkänd aktör och samarbetar med lokala och regionala myndigheter.

Läs mer

 

Keystone

Keystone Moldavien stödjer barn, unga och familjer med funktionsnedsättningar eller som lever i social utsatthet, så att de kan ta aktiv del i samhället. De har utvecklat ett system med service och stöd på lokal nivå för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att lämna olika särskilda boenden och institutioner, återintegreras i samhället och få tillgång till utbildning på samma villkor som andra.

Läs mer

 

Motivatie

Motivatie grundades år 2000 och arbetar med att stödja personer med funktionsnedsättning, att främja deras rättigheter och social integration. Organisationen belyser hur samhället samt statliga och privata företag hindrar eller diskriminerar personer ur gruppen. Ett av flera verksamhetsområden är samarbete med olika aktörer för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få anställning.

OSORC

OSORC fokuserar på att stärka personer med funktionsnedsättning. De arbetar med ett dagcenter för rehabilitering och aktiviteter, men också med påverkansarbete för att öka medvetenheten bland lokala myndigheter och befolkningen i allmänhet.

Läs mer

 

Prima

Prima stödjer och stärker unga med funktionsnedsättning med inkomstgenererande aktiviteter och anställning. Under de senaste två åren har Prima lyckats ekonomiskt stödja 16 personer med funktionsnedsättningar genom inkomstgenererande aktiviteter och inkludering på den öppna arbetsmarknaden.

Läs mer

 

SOS Autism

SOS Autism är en moldavisk icke-statlig organization grundad 2008 av föräldrar till barn med autismspektrumtillstånd (Autism Spectrum Disorders, ASD). Organisationens huvudfokus är ett främjande och skydd av rättigheter, att skapa en relevant utbildningsmiljö och social inkludering av barn med ASD genom påverkansarbete.

Läs mer

 

Verbina

Verbinas huvudfokus är ökad kunskap bland och stärkande av aktörer inom civilsamhället och offentligt anställda, som förespråkar personer med funktionsnedsättningars rättigheter och skapar aktiviteter för barn och unga i social utsatthet.

Läs mer

 

Voinicel

Voinicel är en organisation som erbjuder tidiga insatser för ungefär 150 barn med funktionsnedsättningar och deras familjer varje år. Under de senaste nio åren har fler än 1200 barn fått stöd och varje år sker mellan 1300 och 1500 rådgivande samtal. IM stödjer utvecklingen av en modell för tidiga insatser som ska kunna användas på nationell nivå.

WCPS

WCPS, Woman and Child – Protection and Support (i Moldavien heter de FCPS, Femeia şi Copilul – Protectie şi Sprijin) arbetar i distrikten Criuleni och Dubasari med att inkludera barn med funktionsnedsättningar i skolan och i samhället. Det gör organisationen bland annat genom att för utbildningsdepartementet ta fram en modell för en inkluderande skola.

Se filmen om Daniel här.

Youth Media Center

Youth Media Center (Centrul Media Pentru Tineri), arbetar med att stärka personer med funktionsnedsättningar och civilsamhällesorganisationer genom kreativ kommunikation. Organisationen hjälper dessa grupper att hitta sätt att uttrycka sig själva på, så att deras röst stärks och dess budskap sprids.

 

Kontaktperson
Silvia Apostol
Regionchef östra Europa