Rumänien

I Rumänien verkar IM genom den lokala föreningen OSAUI som tillhandahåller daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättning och äldre och arbetar för barns rättigheter.

IM har verkat i Rumänien sedan 1991. 2006 beslutade IM att gradvis minska sin närvaro i landet, på grund av att Rumänien skulle bli medlem i Europeiska unionen.

Den rumänska kommunismen och Ceaucescus repressiva regim föll i december 1989. Via TV kunde världen se revolutionen som slutade i hans avrättning. På TV kunde världen för första gången också se situationen på de statliga institutionerna och barnhemmen i Rumänien.

Bilderna chockade och skrämde. De statliga institutionerna var fyllda av övergivna barn som levde i en oerhörd vanvård.

IM kom till Rumänien kort därefter och byggde under början av 90-talet upp en ny verksamhet. Barn med funktionsnedsättningar hämtades från de statliga barnhemmen och gavs ett nytt liv och en ny chans.

Den lokala organisationen blir allt mer självständig, men får fortfarande stöd av IM och IM har en majoritet av platserna i styrelsen under en övergångsperiod. OSAUI tillhandahåller daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättning och äldre och arbetar för barns rättigheter.

Deltar i dagverksamhet

Genom IMs lokala organisation OSAUI tillhandahåller vi daglig verksamhet för människor med funktionsnedsättning och äldre och arbetar för barns rättigheter.